Mehdiyet      Makale    Video     Anasayfa    İletişim    
Kategoriler:
Kuran Ahlakı
Madde Gerçeği
Kuran Mucizeleri
Darwinizme Cevaplar
Güncel
İman Hakikatleri
Ahir Zaman
Kuş Yumurtalarındaki Detaylar
 
 Son Makaleler
 
Kuş Yumurtalarındaki Detaylar

Yüce Allah kuşların soylarını devam ettirebilmeleri için onları çeşitli özelliklerle donatmıştır. Her kuş türünün yaşadıkları ortama uygun olarak farklı şekil ve renkte yumurtalarının olması ve bu yumurtaları koruma yöntemleri Yüce Allah’ın ilmi ile gerçekleşir.
Her canlı türünün ihtiyacına uygun olarak yaratılan yumurtaların özellikleri, Yüce Allah’ın kusursuz yaratışının, merhametinin, aklının ve sonsuz ilminin göstergelerinden biridir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: 

“Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır.” (Hud Suresi, 6) 

 • Farklı kuş türlerinin neden yumurta sayısı farklıdır? 

 • Yumurta sayılarının az veya çok olmasındaki belirleyici faktör nedir? 

 • Yumurtaların şekli ve kabuğunun kalınlığının farklı olmasının hikmeti nedir? 

  Farklı Kuş Türlerinin Yumurta Sayılarının Birbirinden Farklı Olmasının Hikmeti Vardır 

  Kuş bilimciler kuşların yumurtladığı toplam yumurta sayısına “kuluçka büyüklüğü” adını verir. Yapılan araştırmalar her bir kuş türünün kuluçka büyüklüğünün birbirinden farklı olduğunu ortaya koymuştur. 

  • Yavruların hayatta kalma süresi yumurta sayısını belirler: 

  Kısa ömürlü yani yavruların hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu türler, bir seferde çok sayıda yumurta yumurtlarlar. Böylece kuşlar hayatta kalmayı başaracak yavru sayısını artırmaya çalışırlar. Uzun ömürlü yani yavruların hayatta kalma ihtimalinin yüksek olduğu türler ise az sayıda yumurtlarlar. Bu noktada akla bazı önemli sorular gelmektedir: 

  ‘ Kuşlar yavrularının yaşam sürelerini nereden bilmektedirler? 

  ‘ Yavrularının yaşam sürelerini bilseler bile yumurtlamaları gereken yumurta sayısına nasıl karar verirler? 

  Elbette kuşların bu akılcı davranışlarını kendilerinin düşünüp tasarladıkları ve sahip oldukları fiziksel özellikleri yine kendi kendilerine planlayıp vücutlarına yerleştirdikleri düşünülemez. Allah bir ayette tüm varlıkların sahibinin Kendisi olduğunu şöyle bildirir: 

  “Göklerde ve yerde bulunanlar O’nundur; hepsi O’na ‘gönülden boyun eğmiş’ bulunuyorlar.”
   (Rum Suresi, 26) 

  • İklim yumurta sayısını belirler: 

  Tropikal bölgelerde yaşayan kuş türleri, daha az sayıda yumurta yumurtlarlar. Çünkü tropikal bölgelerde sıcaklıklar sabittir. İklimin değişkenlik göstermemesi kuşların yumurta sayısını azaltmalarını sağlar. Buna karşılık orta kuşak iklim bölgelerinde hava koşulları mevsimler nedeniyle değişkenlik gösterir. Özellikle kış aylarında düşük ısı zayıf kuşların bu koşullara dayanmalarını zorlaştırır ve bir kısmının ölmesine neden olur. Bu nedenle kuşlar iklimin değişkenlik gösterdiği bölgelerde nesillerini devam ettirebilmek için fazla yumurta yumurtlayarak sayılarını yüksek miktarda tutmaya çalışırlar. Kuşların iklimdeki değişikliklere bağlı olarak tedbir alması, nesillerini sürdürme konusundaki kararlılıkları şüphesiz Yüce Allah’ın bu canlılara ilhamı ile mümkündür. 

  Kuş Türlerine Göre Yumurtanın Kabuğu Değişkenlik Gösterir 

  Kabuk, gelişmekte olan yavruyu dış darbelere karşı koruyacak ve kuluçkaya yatan annenin ağırlığını kaldırabilecek kadar dayanıklı olmalıdır. Nitekim kuş yumurtalarına baktığımızda, son derece dayanaklı bir biçimde yaratıldıklarını görürüz. Yüce Allah, küçük ve büyük yumurtaları birbirinden farklı şekilde yaratmıştır. Büyük kuşların yumurtaları genellikle sert ve esnek olmayan bir yapıya sahiptirler. Daha küçük kuşların yumurtaları ise yumuşak ve esnektir. 

  Örneğin tavuk yumurtalarının kabukları sert ve gevrektir. Ancak yuvada birbirleri üzerine yuvarlandıklarında kırılmazlar. Bu tür kabuk, aslında tüm iri yumurtalarda bulunmaktadır. Bu sağlamlık, yumurtayı saldırılardan korumaktadır. Eğer bu sert ve gevrek kabuklar küçük yumurtalarda olsaydı çok çabuk kırılırlardı. Araştırmalar, küçük yumurtalardaki kabukların gevrek değil, ama dayanıklı ve esnek olduğunu göstermektedir. Olası bir darbede esneyebilmeleri onları kırılmaktan kurtarır. 

  Bir kabuğun gevrek ya da esnek yapıda olması, sadece yavruyu korumak açısından değil, onun dünyaya geliş biçimi açısından da belirleyici rol oynar. Sert ve gevrek bir kabuktan çıkacak olan yavrunun, kafasını ve bacaklarını çıkarmadan önce yumurtanın basık ucunda sadece bir-iki delik açması yeterlidir. Böylece delikleri birleştiren birtakım çatlaklar oluşur ve yavru şapka biçiminde bir kapağı kaldırmakla özgürlüğüne kavuşabilir. 

  Kuş Yumurtalarının Şekillerindeki Çeşitlilik 

  Kuş yumurtaları Yüce Allah’ın üstün aklının eseri olarak “oval” şekildedir. Aslında dış yüzeyi en dayanaklı geometrik şekil küredir. Kuş yumurtalarının bu özel geometrik şekli sayesinde, yumurtalar büyük bir basınç altında kalsalar bile kırılmazlar. Eğer köşeli olsalardı kenarları dayanıklılık açısından çok zayıf olurdu. En basitinden bir tavuk yumurtasını baş parmağınızla işaret parmağınızın arasına dik olarak koyup, eşit güç uygulayarak kırmaya çalışsanız, bunu başaramazsınız. Ne kadar çok güç harcasanız da kırmanız mümkün olmaz. Buna rağmen yumurtayı yan olarak iki parmağınızın arasına alıp bastırdığınızda kolaylıkla kırabilirsiniz. İngiltere’deki Bath Üniversitesi profesörlerinden Julian FV Vincent “Sizce bir tavuk yumurtası hidrostatik basınca ne kadar dayanıklıdır?” diye sormakta ve “Bunu bilmemiz için ilk önce yumurtayı hidrostatik basınç ile kırabilmeniz gerekir” diyerek tavuk yumurtasının sağlamlığını vurgulamaktadır. Şüphesiz bu, belli bir hikmetle yaratılmıştır. 

  (Eggs-break 'em if you can

  Pek çok kuş türü kuluçka döneminde dik duran yumurtaların üzerine oturur ve yumurtaların belli bir sıcaklık altında kalmasını sağlar. Yani “oval” şekil sayesinde kuşlar yumurtaları ısıtmak için üzerlerine oturduklarında yumurtaların kırılması engellenmiş olur. 

  Hemen hemen tüm kuş yumurtalarının bir tarafı daha yuvarlak diğer tarafı da daha incedir. Bu şekil, yumurtaların yuvada birbirlerine en yakın ve en az hava boşluğu bırakacak şekilde durmalarını sağlar. Böylece hem ısı kaybı önlenir hem de yuvadaki yerden en iyi şekilde faydalanılır. 

  Kuş yumurtalarının hepsi, aynı boyutta ve şekilde değildir. Oval şeklin haricinde “küresel” ve “elips” şeklinde de kuş yumurtaları vardır. 

  Yumurtalar üzerinde incelemeler yapan ve matematiksel biyoloji konusunda uzman olan Tamas Szekely, yumurta biçiminin ve boyutunun yumurta sayısı ile yakından ilişkili olduğunu bulmuştur. Yumurtanın biçimi kuluçka sırasında ısı kaybını en aza indirmeye yaramaktadır. Örneğin; 

  ‘ Güvercinler iki “oval” yumurta yumurtlarlar; bu sayede yumurtalar birbirlerine yaslanabilmektedirler. “Küre” biçiminde olsalardı, bu mümkün olmayacaktı. 

  ‘ Albatros sadece tek bir yumurta yumurtlar ve bu yumurtanın şekli “küre” biçimindedir. Çünkü küre şeklindeki bir yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatılması çok kolaydır. 

  ‘ Arktik’te yaşayan penguen benzeri deniz kuşları ise yuvalarını deniz kenarındaki yüksek kayalıklara kurarlar. Bu kuşların da “armut” şeklinde yumurtalar yumurtladıkları görülmüştür. Bu özel şekil sayesinde yumurtalar bulundukları yuvaya iyice otururlar ve uçurumdan aşağıya yuvarlanmazlar. 

  ‘ Timsah bekçisi diye adlandırılan Afrika yağmur kuşları da bir ucu sivri, bir ucu yuvarlak olan 4 tane yumurta yumurtlarlar. Bu sayede yumurtalar kolaylıkla üst üste durabilmektedir. (Z. Barta, T. Szekely, ‘The Optimal Shape of Avian Egg’, Functional Ecology, 1997, No;11, s. 656-662) 

  Her canlı türünün ihtiyacına uygun olarak yaratılan yumurtaların tüm bu özellikleri, Yüce Allah’ın kusursuz yaratışının, merhametinin, benzersiz aklının ve sonsuz ilminin göstergelerindendir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: 

  “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.” (Bakara Suresi, 164) 

  YÜCE RABBİMİZ ALLAH SONSUZ GÜCÜNÜ VE AKLINI KUŞ YUMURTALARINDA DA GÖSTERİR 

  Kuş yumurtalarında yaratılan her detay örneğin yalnızca yumurta sayılarının kuşların türlerine göre değişmesi dahi Yüce Allah’ın üstün aklını ve sonsuz ilmini kavramak için yeterlidir. Kuşkusuz bu Yüce Allah’ın “Alim” (herşeyi çok iyi bilen) isminin tecellisidir. Ancak bu yumurtalarda dikkat çeken çok önemli bir özellik daha vardır: Yumurtaların şekli, renkleri ve üzerlerindeki desenler... Yumurtalara son derece estetik bir görünüm, kusursuzluk, ince ve benzersiz bir sanat, uyum ve dizayn kazandıran bu görünümleri Yüce Allah’ın “Sani” (Sanatçı, nihayetsiz güzellikleri sanatının içinde yaratan) isminin tecellisidir. 

  İnsana ve yeryüzündeki tüm varlıklara can veren, her birine yaşamaları için türlü olanakları nimet olarak sunan ve bunun için türlü donanımlar var eden Yüce Allah’tır. Bu nimetlerle sürekli karşılaşan insanın yapması gereken ise, Rabbimiz’in üzerimizdeki rahmetini ve nimetini düşünüp O’na yönelmektir. 

  O’nun gücü ve kudreti karşısında, yeryüzünde büyüklenebilecek kimse yoktur; Allah, önünde secde edilecek tek makamdır. Bu gerçek, Kuran’da şöyle bildirilmiştir: 

  “Allah... O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp- kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.” 
  (Bakara Suresi, 255)

  Bu makale, İlmi Mercek Dergisi 83. sayı (Mayıs 2011) 18. sayfada yayınlanmıştır.

 •  
  Diğer Makaleler
  Son sözü söyleme hastalığı...
  Çevrenizdeki insanları birkaç saat bile olsa kısaca bir gözlemleyecek olursanız, insanların büyük çoğunluğuna hakim olan önemli bir özel
  ................................
  En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
  İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
  ................................
  Olayları, tavırları, konuşmaları derinlemesine araştırıp kurcalama alışkanlığı, bazen insana beklediği gibi huzur değil, rahatsızlık verebilir...
  İnsan gün boyunca hoşuna giden ya da gitmeyen pek çok olayla karşılaşır. Çoğu insan, bu yaşadıkları üzerinde gerektiği kadar durup haya
  ................................
  Kofluktan kaçınmak...
  Bazı insanlar vardır, pek çok yönden çok güzel özelliklere sahiptirler, ancak bu özelliklerine rağmen çevrelerindeki insanlar üzerinde yete
  ................................
  İman etmeyenlerin güçlerinin yetmediği bir ahlak: Sevgide kararlı olmak...
  Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sorsanız, her biri de kendince “sevgiyi ve sevmeyi çok iyi bildiklerini” ve “sevdikleri çok fazla i
  ................................
  İyi bir insan, herkes için bir nimettir.
  'Nasıl olsa güzel ahlaklı; her halükarda zaten iyi davranır' diyerek böyle insanların iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışmak Kuran ahlak
  ................................
  'Gizli kirlere' ve 'zincirleme kirlenme'ye karşı alınması gereken temizlik önlemleri
  Kirliliğin insanlara getirebileceği zarar ve sıkıntıları bilen şuuru açık her insan için temizlik son derece önemli bir konudur. Ancak buna
  ................................
  En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
  Her insan çocukluk yaşlarının hemen ardından belirli bir eğitim süreci içerisine girer. Kişiliği zaman içerisinde sürekli olarak gelişirk
  ................................
  Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
  İnsanlar genellikle bir sorun yaşadıklarında, hatayı öncelikle kendilerinde değil de, karşı tarafta arama eğilimindedirler.
  ................................
  En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
  İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
  ................................
   

  Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla
  telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir.
  HARUN YAHYA