Mehdiyet      Makale    Video     Anasayfa    İletişim    
Kategoriler:
Kuran Ahlakı
Madde Gerçeği
Kuran Mucizeleri
Darwinizme Cevaplar
Güncel
İman Hakikatleri
Ahir Zaman
Din Ahlakını Yaşamanın Getirdiği Güzellikler
 
 Son Makaleler
 
Din Ahlakını Yaşamanın Getirdiği Güzellikler

Din ahlakını yaşayan bir insanın hayatı neden daima daha güzel ve daha huzurlu olur? Din ahlakını yaşamak insana ne gibi güzellikler kazandırır?
Yaşamını tam anlamıyla Kuran ahlakına, Yüce Allah’ın emir ve tavsiyelere göre düzenleyen bir insanla din ahlakına göre yaşamayan bir insanın hayatı arasında çok büyük farklılıklar vardır. Din ahlakını yaşayan bir insanın hayatı pek çok güzelliklerle ve kolaylıklarla doludur. Ancak din ahlakını tanımayan bir insana şeytan “din ahlakına göre yaşadığı takdirde pek çok güzellikten, zevkten mahrum olacağı” yönünde şüphe ve kuruntular verir. Böylece insanların din ahlakını yaşamasını engellemek, bu ahlaktan uzak kalmalarını sağlamak ister. Ama elbette ki bu doğru değildir. Şayet din ahlakının getirdiği güzellikler bilinirse, şeytanın da bu oyunu bozulmuş olur. Bu nedenle bu güzellikleri görebilmek ve göremeyenlere de açıklamak gerekir. 

Vicdana Uymanın Getirdiği Güzellikler 

Yüce Allah insanlara vicdan gibi büyük bir nimet vermiştir. Vicdan ile Allah insanlara doğruyu ve yanlışı ayırt etme imkanı tanımıştır. Kuran ahlakı insanın yaratılışına uygun olduğu için, aksi durumda insan vicdanında büyük sıkıntılar hissedecek, gerçek huzur ve güveni asla yaşayamayacaktır. İnsan her ne kadar vicdanının sesini bastırmaya, kendisini kandırmaya çalışsa da içten içe doğru yolun Kuran yolu olduğunu bilir. Bu nedenle din ahlakını yaşamadığı sürece aslında içten içe bir vicdan azabı çeker. Kimi zaman bunun farkında olur, kimi zaman ise düşünmemeye, aklına getirmemeye çalışır. Bu sıkıntı din ahlakını yaşamaya başlayıncaya kadar devam eder. İnsanların büyük bir bölümü bu sıkıntının adını bir türlü koyamaz, yaşamlarındaki bu olumsuzluğun, eksikliğin ve boşluğun neden kaynaklandığını anlayamazlar. Oysa bunun sebebi yaratılışlarına aykırı hareket ediyor olmalarıdır. 

Müminler ise tam tersine vicdanlarına uygun ve Allah’ın razı olacağı umulan şekilde davrandıkları için daima huzurlu ve güven içindedirler. Din ahlakından uzak bir yaşam süren insanların sıkıntılarını, olumsuzluklarını Allah’ın izniyle yaşamazlar. İmanın, tevekkülün, sabrın, sadakatin, itidalin, samimiyetin zevkini ve konforunu yaşarlar. Bu güveni ve huzuru onların kalplerine koyan Allah’tır. Kuran’da bu gerçek şöyle haber verilir: 

“Mü’minlerin kalplerine, imanlarına iman katıp-arttırsınlar diye, ‘güven duygusu ve huzur’ indiren O’dur...”(Fetih Suresi, 4) 

Din Ahlakının İnsana Kazandırdığı Güzelliklerden Biri “Tevekkül”dür 

Mümin başına nasıl bir olay gelirse gelsin, daima bunu hayır ve güzellik olarak değerlendirir. Söz konusu olay zahiren ters ya da olumsuz gibi gözükse, fiziksel ya da maddi bir kayba neden olsa dahi mümin yine de tevekküllü olur. Sözgelimi aniden bir yakınını kaybetse ya da sakatlansa, büyük bir maddi kayba uğrasa, yaptığı tüm planlar bozulsa dahi durum değişmez. Çünkü iman sahibi bir insan bilir ki yeryüzündeki her olay Allah’ın izni ile gerçekleşir, O’nun izni olmaksızın bir yaprak dahi düşmez. Ve iman eden insan, yine bilir ki Allah mümin kulları için daima hayır diler. 

Mümin için Allah’tan gelen herşeyde bir güzellik, bir hayır ve bir bereket vardır. Dolayısıyla iman eden bir insanın yaşamı boyunca hüzne kapıldığı, karamsarlaştığı, endişelendiği, korktuğu an olmaz. İşte bu durum imanın güzelliğini kavrayamamış ve din ahlakından uzak yaşamakta direnen bir insan için anlaşılması imkansız bir durumdur. Din ahlakına göre yaşayan bir insanın yaşamının her anı bu güzellikler içinde geçer. Bu da o kişinin fiziksel olarak yıpranmamasına, yaşlanmamasına, sağlığını korumasına, manevi olarak da dinç ve huzurlu olmasına vesile olur. Tevekkülsüzlük, iman etmeyen bir kişi için çok büyük bir azaptır. Çünkü iman etmediği sürece bir insanın bu manevi konforu ve rahatlığı yaşaması mümkün değildir. Kuran’da müminlerin teslimiyetleri ve bu teslimiyetin getirdiği huzur şöyle bildirilir: 

“De ki: “Allah’ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.”” (Tevbe Suresi, 51 

Dünya Tutkularından Kurtulmak Din Ahlakının İnsana Kazandırdığı Güzelliklerdendir 

Din ahlakına göre yaşamayan insanların en büyük tutkusu dünya hayatıdır. Bilindiği gibi Allah dünya hayatında insanlara verdiği ya da onlardan eksilttiği nimetlerle onları denemektedir. Zaten dünya insanlar için bir sınav yeridir. Dünyadaki tüm güzellikler, nimetler geçicidir ve hepsi yok olmaya mahkumdur. Asıl hayat sonsuz ahiret hayatıdır. Örneğin gençlik ve sağlık bir insan için çok büyük nimetlerdir, ancak tüm insanlar zamanla yaşlanır ve er ya da geç muhakkak ölür. Güzel bitkiler, çiçekler, meyveler ve sebzeler de kısa bir zaman içinde solar, tatlarını kaybeder, çürür ve zamanla yok olurlar. En güzel kıyafetler, evler, arabalar, eşyalar eskimeye, yıpranmaya ve zamanla demode olmaya mecburdur. Ama şayet bir insan tek yaşamın dünyada olduğunu düşünüyor, ölümle birlikte yok olacağına inanıyor ve sonsuz ahiret hayatının varlığına inanmıyorsa bu kişi hayatının her anında hüsrana uğramaya mahkumdur. Çünkü her bir nimetin elinden çıktığını gördükçe üzülecek, karamsarlığa kapılacak ve sıkıntılı ruh halinden çıkamayacaktır. Buna karşılık iman eden bir kişi dünyada karşısına çıkan bütün güzelliklerin kendisini denemek için Allah tarafından yaratıldığını bilir, bunlar için Allah’a şükreder ama bunlara gerektiği kadar değer verir. Çok büyük nimetler içinde olması onu şımarık bir tavır içine sürüklemediği gibi, nimetlerin elinden çıkmasıyla da üzüntü duymaz. Ancak bu sırrı anlamak da yine yalnızca iman edenlere mahsus bir nimettir. Kuran’da dünya hayatının geçiciliği ve dünyadaki nimetlere bağlanmanın anlamsızlığı bir ayette şöyle haber verilir: 

“Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara ‘süslü ve çekici’ kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer, Allah Katında olandır.” (Al-i İmran Suresi, 14) 

Din Ahlakını Yaşamanın Getirdiği Güzelliklerin Başında Allah’ın Rızasını ve Sonsuz Cennetini Kazanmak Gelir 

Allah Kendi emir ve tavsiyelerine uyulduğu, Kuran’da koymuş olduğu sınırlara riayet edildiği takdirde insanlara, içinde sonsuza dek kalmak üzere cennet nimetlerini vaat etmektedir. Allah’ın vaadinden dönmeyeceği ise Kuran’da da bildirilen kesin bir gerçektir. Şu halde din ahlakını yaşayan bir insan, hayatının her anında cennete girme umudu ve neşesiyle yaşar. Her geçen an, her geçen gün onu cennete yaklaştırdığı için bu sevinci daha da artar. Diğer insanların sıkıntılı ve karamsar ruh halleri dindar insanda kesinlikle olmaz. Bu bakımdan cennet neşesi din ahlakının getirdiği güzelliklerden biridir. Cennetin kendisi ise en büyük nimetlerdendir. Bu gerçeğe Kuran’da da dikkat çekilmiştir: 

“Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. “ (Nisa Suresi, 13)

Bu makale, İlmi Araştırma Dergisi 84. sayı (Haziran 2011) 26. sayfada yayınlanmıştır.
 
Diğer Makaleler
Son sözü söyleme hastalığı...
Çevrenizdeki insanları birkaç saat bile olsa kısaca bir gözlemleyecek olursanız, insanların büyük çoğunluğuna hakim olan önemli bir özel
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
Olayları, tavırları, konuşmaları derinlemesine araştırıp kurcalama alışkanlığı, bazen insana beklediği gibi huzur değil, rahatsızlık verebilir...
İnsan gün boyunca hoşuna giden ya da gitmeyen pek çok olayla karşılaşır. Çoğu insan, bu yaşadıkları üzerinde gerektiği kadar durup haya
................................
Kofluktan kaçınmak...
Bazı insanlar vardır, pek çok yönden çok güzel özelliklere sahiptirler, ancak bu özelliklerine rağmen çevrelerindeki insanlar üzerinde yete
................................
İman etmeyenlerin güçlerinin yetmediği bir ahlak: Sevgide kararlı olmak...
Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sorsanız, her biri de kendince “sevgiyi ve sevmeyi çok iyi bildiklerini” ve “sevdikleri çok fazla i
................................
İyi bir insan, herkes için bir nimettir.
'Nasıl olsa güzel ahlaklı; her halükarda zaten iyi davranır' diyerek böyle insanların iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışmak Kuran ahlak
................................
'Gizli kirlere' ve 'zincirleme kirlenme'ye karşı alınması gereken temizlik önlemleri
Kirliliğin insanlara getirebileceği zarar ve sıkıntıları bilen şuuru açık her insan için temizlik son derece önemli bir konudur. Ancak buna
................................
En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
Her insan çocukluk yaşlarının hemen ardından belirli bir eğitim süreci içerisine girer. Kişiliği zaman içerisinde sürekli olarak gelişirk
................................
Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
İnsanlar genellikle bir sorun yaşadıklarında, hatayı öncelikle kendilerinde değil de, karşı tarafta arama eğilimindedirler.
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
 

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla
telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir.
HARUN YAHYA