Mehdiyet      Makale    Video     Anasayfa    İletişim    
Kategoriler:
Kuran Ahlakı
Madde Gerçeği
Kuran Mucizeleri
Darwinizme Cevaplar
Güncel
İman Hakikatleri
Ahir Zaman
Geleneksel meal çevirilerine göre; Tebbet Suresi
 
 Son Makaleler
 
Geleneksel meal çevirilerine göre; Tebbet Suresi

Tebbet Suresinde, Ebu Leheb, karısıyla birlikte Hz. Muhammed’in yolunun üzerine diken koymuş; bir de Resul, akrabalarını uyarmak için toplantı yapınca, Ebu Leheb, galiz sözler söyleyerek toplantıyı terk etmiş; bunun üzerine bu Sure inmiş.

Kuran meallerinde çokça rastlanan bir yanıltma ile karşı karşıyayız. Yapılan bunca meal hatasından dolayı dinden çıkan insanlar bile var. Allah’ın Elçisine eziyet eden ve hakaret eden bunca insan varken neden Ebu Leheb için bir Sure insin. Ve neden Allah, bir insanın ellerinin kuruması ile ilgili Ayet indirsin? Kuran’a dair sorulara cevabı yine Kuran’dan buluruz.

Şimdi ilgili ayeti inceleyelim;

“Tebbet Yeda ebilehebin ve Tebb”

“Kurusun/Kahrolsun ebu lehebin/ebu lehepleşmiş insanların düzeni kurusun/kahrolsun”

Ayetin gerçek meali yukarıda yazdığım gibidir. Ayeti çevirenler genelde ayeti; peygamberin amcası Abduluzza(ebu lehep) için indiğini söylerler, oysa ayetler evrenseldir, şahıslardan ziyade tüm insanlığa hitap eder.

Ayette geçen “yeda” kökü “el” değil, “güç” anlamındadır. Kuranda “yeda” kökü; güç, kuvvet, düzen, el, yönetim gibi anlamlarda kullanılır. Örneğin; “Yedullah” deyince, Allah’ın “eli” değil “gücü” “hükmetmesi” anlıyoruz.

Kurusun/Kahrolsun Ebuleheplerin gücü, düzeni kahrolsun(Tebbet 1)

Peki Ebuleheplesmek nedir?

Ebuleheplesmek; -Güce dayalı düzenle güçsüzü ezmek, gerçeği saklamak, statü ve egosu için yaşamak, şahısların yuceltilmesi, şahıslara sığınma, şahıslardan yardım dileme gibi anlamlara gelmektedir. Işte bu düzeni kuranların düzenleri Kurusun/Kahrolsun diye buyurmaktadır “Yaratıcı”.

Ayeti günümüze yorumlarsak; Kuran ahlakı dışında düzen oluşturanların düzen ve sistemleri kurusun/kahrolsun.

[Not; Ayet bir protesto ayeti içeriğindedir, burada kullanılan imge, “Yaratıcının” Insan diliyle konuşmasıdir.]

“Yeda Ebu Leheb” ifadesinin Türkçesinin “Ebu Leheb’in Düzeni” olarak anlaşılması gerekiyor. O zaman Sure gerçek anlamını kazanıyor. Böyle olunca bu düzenin ne olduğunu anlatmak gerekiyor.

Allah Elçisi, Allah’ın birliğini ve putların yanlışlığını açıkladığı zaman soygun düzeninin bozulacağından korkan Ebu Leheb’in ve benzerlerinin çılgınca düşmanlıkları bundandır. Ebulehepleşmiş yapılanmaların destekçileri genelde yakın çevreleridir. Allah düşmanı Ebu Leheb ve ona hizmet eden bir kadın şahsında kıyamete kadar onların yollarının yolcularının, onların rollerini oynayanların da âkıbetlerini anlatıyor.

Yani İslam’ın getirmeyi amaçladığı “Tek Tanrı İnancı ve Adalet Düzeni” ile “Putlara tapmak ve zulüm düzeni” birbirinin tam tersidir. Dolayısıyla Tebbet Suresi, İslam’ın en temel mücadelesinin ifadesidir; anlamı doğru anlaşılmak şartıyla… O gün için de geçerlidir, bugün için de… Nerede, dini, çıkarlarına, zenginliklerine, saltanatlarına alet edenler varsa onlar Ebu Lehebçidirler. Dolayısıyla gelin Tebbet Suresinin anlamını bir kere daha okuyalım:

“Kurusun/Kahrolsun ebu lehebin/ebu lehepleşmiş insanların düzeni kurusun/kahrolsun”

Peygamberler insanların erdemli, onurlu, ahlaklı yaşamaları için TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN EN BÜYÜK ÖNDERLER ve EN CESUR DEVRİMCİLERDİR.

Getirdikleri ilahi mesaj evrenseldir. Kuran’da Ayetlerin umumî mesajlar içermesi, insan fıtratına uygun ilkeler ve hükümler taşıması, her şeyi akla, düşünmeye havale etmesi, ayetlerinde ‘Ey insanlar’ hitabını kullanması onun evrenselliğinin delillerindendir.


 
Diğer Makaleler
Son sözü söyleme hastalığı...
Çevrenizdeki insanları birkaç saat bile olsa kısaca bir gözlemleyecek olursanız, insanların büyük çoğunluğuna hakim olan önemli bir özel
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
Olayları, tavırları, konuşmaları derinlemesine araştırıp kurcalama alışkanlığı, bazen insana beklediği gibi huzur değil, rahatsızlık verebilir...
İnsan gün boyunca hoşuna giden ya da gitmeyen pek çok olayla karşılaşır. Çoğu insan, bu yaşadıkları üzerinde gerektiği kadar durup haya
................................
Kofluktan kaçınmak...
Bazı insanlar vardır, pek çok yönden çok güzel özelliklere sahiptirler, ancak bu özelliklerine rağmen çevrelerindeki insanlar üzerinde yete
................................
İman etmeyenlerin güçlerinin yetmediği bir ahlak: Sevgide kararlı olmak...
Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sorsanız, her biri de kendince “sevgiyi ve sevmeyi çok iyi bildiklerini” ve “sevdikleri çok fazla i
................................
İyi bir insan, herkes için bir nimettir.
'Nasıl olsa güzel ahlaklı; her halükarda zaten iyi davranır' diyerek böyle insanların iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışmak Kuran ahlak
................................
'Gizli kirlere' ve 'zincirleme kirlenme'ye karşı alınması gereken temizlik önlemleri
Kirliliğin insanlara getirebileceği zarar ve sıkıntıları bilen şuuru açık her insan için temizlik son derece önemli bir konudur. Ancak buna
................................
En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
Her insan çocukluk yaşlarının hemen ardından belirli bir eğitim süreci içerisine girer. Kişiliği zaman içerisinde sürekli olarak gelişirk
................................
Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
İnsanlar genellikle bir sorun yaşadıklarında, hatayı öncelikle kendilerinde değil de, karşı tarafta arama eğilimindedirler.
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
 

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla
telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir.
HARUN YAHYA