Mehdiyet      Makale    Video     Anasayfa    İletişim    
Kategoriler:
Kuran Ahlakı
Madde Gerçeği
Kuran Mucizeleri
Darwinizme Cevaplar
Güncel
İman Hakikatleri
Ahir Zaman
Savaşma arzusu nasıl dizginlenir?
 
 Son Makaleler
 
Savaşma arzusu nasıl dizginlenir?

20. yüzyılın başları, garip, ürkütücü ve şaşırtıcı bir akıl tutulmasının yaşandığı dönemdi. Tek bir kıvılcım bir dünya savaşı başlatmış, hiç kimse uzlaşma ihtimalini düşünmemiş, dünyanın lider ülkeleri birbirlerini katleder hale gelmişlerdi.

Osmanlı dağıldı, dünya toprakları paylaşıldı, ülkeler birbirlerini sömürmenin yollarını aradılar.

1. Dünya Savaşı, devletlere de halklara da çok büyük zararlar verdi kuşkusuz. Fakat o garip savaş arzusunu yok edememişti. 20. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde değişen pek bir şey yoktu. Yine tek bir kıvılcımla, dünyayı paylaşamayan devletler birbirine girmiş, katliamların peşi sıra atom bombaları kitleleri yok etmişti. Faşist ve komünist liderler, sadece dünyaya değil kendi insanlarına da bela getirdiler. İki dünya savaşı geriye, milyonlarca ölünün yanı sıra, kitleleri sonraki yıllarda da felaketlere sürükleyecek ve daha pek çok savaşın sebebi olacak bozuk ideolojiler de bıraktı.

İki büyük savaş, dünya için aslında büyük bir pişmanlıktı. Savaşlara şahit olan liderler bu pişmanlığın etkisiyle hareket ettiler: Dünyada böyle bir yıkım bir kez daha yaşanmamalıydı! Savaşın sebebi olacak her şeyi kontrol altına almaya çalıştılar. Daha sonra büyüyerek Birleşmiş Milletler halini alacak olan Milletler Cemiyeti’ni kurdular. Savaşın tarafları, barış için tek bir masanın etrafında toplanmışlardı artık. Küçük kıvılcımların büyük savaşlar oluşturmasını engellemek için diplomasi yolunu deneyeceklerdi. Silahlanmanın hammaddesi olan kömür ve çeliği kontrol etmek için Avrupa Kömür Teşkilatı kuruldu. Bu teşkilat daha sonra Avrupa Birliği’ne dönüşecekti. İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle kurulan ve Kore savaşının çıkışı ile güçlenen NATO, uluslararası bir askeri ittifaktı. Ama hedefi, askeri birliğini savaş için değil barış için kullanmaktı.

Fakat bu pişmanlık da kısa sürdü. Barışın gerekliliği çabuk unutuldu. Emperyalist düşünceler, sömürgeleşme yarışı, hırslar, egolar, silah pazarı ve savaşlardan daima kar etmiş olan lobiler ve finans sistemleri yeni savaşları tetiklediler. Asıl olan ise savaşmaya karşı duyulan ve bir türlü dinmeyen arzuydu. Barışı muhafaza etmek zorlaşıyordu, çünkü savaşma arzusu, hem kolay geliyor hem de birilerinin mutlaka işine yarıyordu.

İşte bu nedenledir ki, 1980lere gelindiğinde savaşlar tekrar alevlenmeye başladı. Bu defa savaşların merkezi Avrupa değil Ortadoğu idi. 8 yıl süren İran-Irak savaşının sebebini de kazananını da kimse anlayamadı. Irak’ın Kuveyt’i işgali, bu savaşma arzusunun sadece bir tezahürüydü. Yoksa Saddam, böylesine bir girişimin sonuç vermeyeceğini kuşkusuz biliyordu.

Pek çokları 2000’lerin daha farklı olacağını umuyordu. Oysa 21. Yüzyıl, sadece savaşa değil, egolara, menfaatlere, bencilliklere yönelik de daha büyük ihtiraslar barındırıyordu. Materyalist çıkarcı zihniyet, sadece siyaset içinde değil, toplumlar içinde de kendini göstermeye başlamıştı. Toplumlar, sadece dini değerlerinden değil, manevi ve ahlaki değerlerinden de uzaklaşıyor, geleneklerini kaybediyor, insani değerlerini yitiriyordu.

Özellikle neden son 5-6 yıldır savaşların böylesine çılgınca, böylesine büyük bir arzuyla tercih edildiğini anlamak için toplumdaki bu derin değişimi iyi şekilde analiz etmek gerekmektedir. İnsanları çıkarcılığa yönelten unsurlar, sadece sosyal yaşama değil, siyasete, aile hayatına, ülkeler arası ilişkilere, kısacası sahip olduğumuz her şeye yansımıştır. Maddeci yaklaşımlar, toplumları daha derin boşluklara sürüklerken aynı zamanda savaşların da sebebidirler. Kimse kendi menfaatlerinden taviz vermemekte, zor durumda olanlarla ilgilenmemektedirler. İnsanların umursamazlığı geniş kitlelere ulaşmış durumdadır; sadece rahat bir yaşama sahip olmak insanları tatmin eder hale gelmiştir. Dünyanın başka bir yerinde evlerin, mahallelerin yıkılması, insanların bu yıkıntıların altında can vermeleri, denizlerde yüzlerce insanın boğuluyor olması ve hiç bitmeyen çatışmalar pek az kişiyi ilgilendirmektedir.

Unutmamak gerekir; 1900’lerin başlarında dünya savaşlarını başlatan zihniyet, bu çıkarcı zihniyet olmuştur. İnsanlar dünya savaşları sonrasında bir kabusu yaşamış olduklarını fark etseler de, savaşların sebebi olan materyalist bakış açısını hiçbir zaman suçlamamışlardır. Soğuk savaş sona ermiş ve ülkeler kendi aralarında sağlam ittifaklar kurmuş olmalarına rağmen 2011 yılından sonra iyice korkunç hale gelen bu manzaraya müdahale edilememesinin temelindeki sebep bahsini ettiğimiz bu bencil zihniyettir.

Şu anda Birleşmiş Milletler ortak karar alamamakta, NATO, yaşanan felaketlere müdahale edememekte, Avrupa Birliği kendi içinde dağılmaktadır. İslam camiası bu parçalanmayı çok önceden beri yaşamaktadır. Savaştan menfaat sağlayan savaş simsarları elbette vardır ve dünya, büyük ölçüde onların planlarına uyum gösterecek liderlere sahiptir. Ama savaşların asıl sebebi savaş simsarları değil, bencillikle ayakta kalınabileceği telkinini veren materyalist zihniyettir. Bu zihniyet geliştikçe, savaşma arzusu da daima gelişecektir.

Ramazan ayı, birlik ve beraberliklerin ayıdır. Küskünlüklerin sona erdiği, dargınların barıştığı, ayrı kalanların bir araya geldiği kutsal aydır. Dünya bu haldeyken Müslümanların yapması gereken, özellikle bu Ramazan ayında birliğe yol açabilmektir. Dünyada savaşma arzusu bu kadar güçlenmişken, insanlar nefret etmeyi sevmekten daha kolay görürken çözümü başkalarından beklemek değil harekete geçmek gerekmektedir. Yapılması gereken ilk hareket de, birliğe doğru öncü bir adım atmak olmalıdır.

Dünya kendi içinde bir ayrılık ve egoistlik içinde olabilir. Fakat İslam camiası olarak bunun tam tersini gerçekleştirmek elimizdedir. Umarız, 2016 yılının Ramazan ayı, bu birlikteliğin başlangıç tarihi olur ve hep birlikte, bu korkunç savaşma arzusunu yeryüzünden silebiliriz.

Adnan Oktar'ın Arab News & News Rescue'da yayınlanan makalesi:

http://www.arabnews.com/node/937761/columns

http://newsrescue.com/insatiable-desire-for-war/

news rescue_adnan_oktar_insatiable_desire_for_war 
Diğer Makaleler
Son sözü söyleme hastalığı...
Çevrenizdeki insanları birkaç saat bile olsa kısaca bir gözlemleyecek olursanız, insanların büyük çoğunluğuna hakim olan önemli bir özel
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
Olayları, tavırları, konuşmaları derinlemesine araştırıp kurcalama alışkanlığı, bazen insana beklediği gibi huzur değil, rahatsızlık verebilir...
İnsan gün boyunca hoşuna giden ya da gitmeyen pek çok olayla karşılaşır. Çoğu insan, bu yaşadıkları üzerinde gerektiği kadar durup haya
................................
Kofluktan kaçınmak...
Bazı insanlar vardır, pek çok yönden çok güzel özelliklere sahiptirler, ancak bu özelliklerine rağmen çevrelerindeki insanlar üzerinde yete
................................
İman etmeyenlerin güçlerinin yetmediği bir ahlak: Sevgide kararlı olmak...
Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sorsanız, her biri de kendince “sevgiyi ve sevmeyi çok iyi bildiklerini” ve “sevdikleri çok fazla i
................................
İyi bir insan, herkes için bir nimettir.
'Nasıl olsa güzel ahlaklı; her halükarda zaten iyi davranır' diyerek böyle insanların iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışmak Kuran ahlak
................................
'Gizli kirlere' ve 'zincirleme kirlenme'ye karşı alınması gereken temizlik önlemleri
Kirliliğin insanlara getirebileceği zarar ve sıkıntıları bilen şuuru açık her insan için temizlik son derece önemli bir konudur. Ancak buna
................................
En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
Her insan çocukluk yaşlarının hemen ardından belirli bir eğitim süreci içerisine girer. Kişiliği zaman içerisinde sürekli olarak gelişirk
................................
Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
İnsanlar genellikle bir sorun yaşadıklarında, hatayı öncelikle kendilerinde değil de, karşı tarafta arama eğilimindedirler.
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
 

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla
telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir.
HARUN YAHYA