Mehdiyet      Makale    Video     Anasayfa    İletişim    
Kategoriler:
Kuran Ahlakı
Madde Gerçeği
Kuran Mucizeleri
Darwinizme Cevaplar
Güncel
İman Hakikatleri
Ahir Zaman
İSLAM ALEMİ İÇİN EN HAYATİ KONULARDAN BİRİ MÜNAFIKLIKTIR
 
 Son Makaleler
 
İSLAM ALEMİ İÇİN EN HAYATİ KONULARDAN BİRİ MÜNAFIKLIKTIR

Münafıklık konusu İslam aleminin en hayati konusu olduğu için üzerinde duruyoruz. İslam aleminin böyle ezilmesinin sebebi münafıklardır.

Münafıkların fitnelerinin Kuran'la deşifre edilmesi onların etkisiz hale getirilmesini sağlar. Müminler bunu mutlaka yapmalı.

Kafirlerden müminlere az zarar gelir, asıl zarar veren ve büyük tahribat oluşturan münafıklardır. Münafıklar olmasa küfrün zararı hiç olmaz.

Allah Kuran'da Müslümanlara karşı olanları bilin diyor. Küfrü, münafıkları analiz etmek, Müslümanları bu konuda uyarmak müminin vazifesidir.

Allah münafıkların oyunlarını temizlemek gerektiğini söylüyor. Bunun için akıl, irade, vicdan, sabır ve şefkat lazım.

Münafıkların müminlerin dikkatinin açık olmasını ve Kuran'ı çok iyi anlamalarını sağlar. Mümin sürekli teyakkuz halinde olur.

Münafıklara karşı dikkatli olmak Müslümanlar için güzel bir ibadettir

Münafıkları Kuran’dan örnekler vererek anlatmak gerekir. Bu yöntem, gerçek münafığın teşhis edilmesini sağlar.

Münafıkların yaptıkları da kaderlerinde bellidir. Haşa Allah’tan bağımsız bir güç gibi düşünüp münafıklardan tedirgin olmak şirk olur.

Müslümanların münafıklardan tedirgin olması, çekinmesi veya itidalini kaybetmeleri olmaz.

 

MÜSLÜMANLAR VE MÜNAFIKLAR BİRBİRİNE HER YÖNDEN ZITTIR

Müslümanlar münafıklardan tamamen ayrıdırlar, her yönden zıttırlar. Münafıklar hayırlı iş yapmaktan şiddetle kaçınırlar.

Münafık tatlı dilli olur, ama içinde zehir olur. Mümin tatlı dilli olacak ama içinde bal olacak.

Mümin hep ferahlatıcı yatıştırıcı kalbe ferahlık getiren olur, münafık ise hep kargaşa çıkarandır.

Müslüman şefkatlidir, ama münafık çok gaddardır. Ehli Beyt'e yapılan zulüm münafıkların icraatıdır.

Müminin hastalığı günahlarına kefaret olur, iyileşince ibret alır, ahlakı daha güzelleşir. Münafık ise hastalanırsa daha ahlaksızlaşır.

Münafıklar halka ve sebeplere güvenir, Allah'ın gücüne güvenmez. Oysa Müslüman çoğunluk karşı da olsa Allah için hakkı savunur.

Müslüman Allah'a samimi yaklaşırsa kalitenin en yükseğini yaşatır. Münafık ise gücü ve kaliteyi küfrün yanında arar.

Mümin elindeki her nimeti hayır ve güzellik için kullanır. Münafığa imkan verildiğinde hemen onu fitne için kötülük için kullanır.

Mümin kendisini müstağni görmez. Münafık alametlerini anlattığımızda ibret alıyoruz ve Allah'tan korkuyoruz.

Münafıklar çirkin üsluplarıyla hem Müslümanların başına bela olurlar, hem de Müslümanlar aleyhine propaganda yaparlar.

 

MÜNAFIKLARIN VARLIĞI MÜMİNLER İÇİN HAYIRDIR

Münafık Müslümanlara zarar vermek için her oyun kurduğunda bela kendi başına döner, Müslümanlar ise daha sağlıklı, güçlü olur.

Münafıkların olması müminlerin imtihanının çok önemli bir parçasıdır. Münafıklar müminin sevabını çok arttırır.

Münafıkların olması müminlerin aklının gelişmesi için bir nimettir. Münafığın karanlık dünyasının karanlık feneri bir çok konuyu aydınlatır.

Münafık, müminlerin dikkatinin açılması ve aklının gelişmesi için gereklidir. Münafıkla (ilmi) mücadelede çok akıl kullanmak gerekir.

Münafıklarla (ilmi) mücadele Müslümanın aklının gelişmesine vesile olur Münafıkla (ilmi) mücadelede detaylar fazla olduğu için mümin sürekli gelişir.

Münafık, müminin cennetini genişletir. Münafıkla ilmi, kültürel mücadele mümin için nimettir.

Münafık müminleri üzmeye çalışırken müminler daha sağlıklı, daha bereketli, daha zengin hale gelir. Münafıklar çöker, müminler hep güçlenir.

Münafıkların dünyada da ahirette de hayatları perişandır. Münafıkların Müslümanlara her zaman güçlendirici etkisi olur.

Münafıkların olması müminler için bir hayırdır, müminlerin şevkini arttırır, dikkatli olmalarını sağlar.

Münafıklar müminlerin ufuk genişliği elde etmesine, tehlikenin boyutunu görmesine, müminlerin kıymetini anlamasına vesile olur.

Münafık iftiraları ve tuzaklarıyla Müslümanları küçük düşürüp kendisini büyüteceğini zanneder, her defasında Müslümanlar yücelir.

Münafık tıpkı şeytan gibidir. Şeytan nasıl kendini helak etmekte ama müminlerin cennetine vesile olmakta ise münafık da cennete vesile olur

Münafık sayesinde Müslümana bereket gelir, çünkü Müslümanın dikkati, şevki, azmi artar. Münafık ise sürekli haset içinde kavrulur, hasta olur.

Münafıkların çalışmalarını takip ederek Müslümanların zayıf olduğu yönleri bulup tahkim etmek mümkün olur, bu açıdan faydalıdır.

Münafıkla ilmi mücadelenin sevabı çok yüksektir, münafık Müslüman için şevke vesile olur.

Münafıkla fikren mücadele ederken her kelimesi her dakikası çok büyük sevaptır.

Münafık mümin için rahmet, kendisi için felakettir. Münafık, müminin çok büyük sevap almasına vesile olur.

 

MÜNAFIK ALAMETLERİNİN ANLATILMASI MÜMİNE ŞİFA OLUR

Münafıklar hakkında yapılan her konuşma, okunan her ayet müminlere fayda sağlar. Münafıklar bu konuşmalardan hiç etkilenmez.

Müslüman üzerinde münafıklık alameti taşımaktan çok korkar. Hemen Allah'a sığınır, tavrını hemen düzeltir.

Müslüman münafık ayetlerini okuduğunda Allah'tan çok korkar ve benzeyen bir tavrı varsa düzeltmek için çok titiz olur.

Şirk ayetleri de münafık ayetleri de müminin düşünüp etkilenmesi içindir. O yüzden tüm bu ayetlerden müminler ibret alıp düşünecek.

Münafık alametlerini öğrendikçe Müslümanın Allah korkusu artar, benzememek için titizlik gösterir.

Kaliteli Müslüman münafıklık çok iyi bilindiğinde ve teşhis edildiğinde ortaya çıkıyor. Münafıkların alametlerinin bilinmesi önemlidir.

Her Müslüman münafık alametinden korkacak ve kendini düzeltecek. Kendini müstağni gören felakete sürüklenmiş olur.

Münafıklarla ilgili ayetler tüm Müslümanlara hitap eder. Münafık zaten inanmıyor ki etkilensin. Müslüman ayeti kendi üstüne alarak okur.

Mümin şirk ve münafık ayetlerinden kendini müstağni görerek hareket edemez, her ayeti kendi üzerinde düşünerek anlatıp hareket edecek.

Mümin her ayeti üzerine aldığında bu onun için şifa olur. Kalbine ferahlık gelir, bakar nefsinde münafık alameti görür, temizler, şifa bulur.

Eğer insan münafık, şirk, hastalık alametlerini kendinde arayıp düşünmüyorsa cennetlik olduğunu iddia eder, her birini kendi üstünde düşünecek.

Münafık ayetleri inananların kalbinde derin bir etki oluşturur, kalpleri yumuşar, münafıklar ise içte içe kinlenir ve nefretleri artar.

Münafık alametleri anlatıldığında bundan ilk ders alacak olan müminlerdir. Mümin münafığa verilen her cevaptan ders alır, faydalanır.

Mümin eleştirilmekten memnun olur hatası varsa düzeltir Münafık ise eleştirildiğinde felç olur, münafıklık alametlerini hiç duymak istemez.

 

İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN MÜNAFIKLARI KULLANMASI

Münafıkların şeytani bir zekâsı oluyor, derin devletler de bunları hemen teşhis ediyor ve istedikleri gibi kullanıyorlar.

İngiliz derin devleti Kuran'a uymayan, dengesiz, züppe münafık ruhunu yaşayabilen bir Müslüman topluluk geliştirmek istiyor. Bu ciddi tehlike.

Münafık kimi en güçlü olarak görüyorsa, onu en büyük put olarak benimser ve ona bağlanır. Bu devirde İngiliz derin devleti en büyük putları.

Münafıklık tüm İslam alemini mahvediyor. İngiliz derin devleti de münafık karakterini en kapsamlı uygulayan sistem.

Münafıklar nerede hain karakterli Müslümanların aleyhinde insanlar varsa onları bulur ve onlarla Müslümanlara karşı ittifak yapar.

Münafıklar arasında zincirleme bir bağ vardır, hepsinin bir efendisi vardır. Derin devlet mensuplarını güçlü zanneder, onlara uyarlar

Mümin nezaketli ince görgülü ve derindir. Münafıklar ve İngiliz derin devletinin kullandıkları kişiler hep küt ve züppedir.

Münafıklar insanları Allah ile aldatırlar. İngiliz derin devleti de Rumilik adı altında İslam yerine yeni bir din sunarak insanları aldatıyor.

İngiliz derin devleti Kuran'daki münafık karakterini en kapsamlı şekilde yaşar.

Münafıklar derin devletle bağlantısını hiçbir zaman kesmez. Müslüman münafıkla (ilmi) mücadelede hiç gevşekliğe düşmemelidir.

İngiliz derin devletinin özelliği münafık ordusunu iyi kumanda etmesidir. İslam aleminin başındaki felaket de bu münafık ordusudur.

 

İSLAM ALEMİNDE YAŞANAN ACILARIN SEBEBİ MÜNAFIKLARDIR

Müslümanların karşılaştıkları en zorlu imtihan münafıklar olur. Küfrün baskısı o kadar etkili olmaz, çünkü küfür açıktır. Ama münafık sinsidir.

İslam alemindeki parçalanmanın, yaşanan acıların, savaşların ana sebeplerinden biri münafıklardır.

Müslüman camiaların birçoğu münafıklıkla ciddi bir ilmi mücadele etmeyi düşünmüyor, oysa münafıklık çok büyük tehlikedir.

Münafıklar mağlup olduğunda İslam hakim olmuş demektir. İslam tarihinin son en büyük ilmi mücadelesi olacak ve münafıklık yerle bir olacak.

Şu an İslam aleminde münafıklar galip durumda, bu artık onların son dönemi. Bundan sonraki dönemde tamamen (fikren) mağlup olacaklar.

İslam aleminin münafıkları her yeri tek tek mahvediyorlar, Irak, Suriye, Libya hep oraların münafıklarının icraatlarıyla mahvoldu.

İslam aleminin en büyük sorunu münafıklıktır. Münafık kanser gibi inatçı bir vakadır, tedavi edilmezse bünyeyi sarar yok eder.

Münafık İslam'ın hakim olmasını asla istemez, hiçbir münafık İslam'ın hakim olacağına inanmaz.

Münafıklar İslam'ın hakimiyeti için bazı entel özentilerine, derin yapılara yancılık yaparlar. Ama amaçları İslam'ın hakimiyeti de değildir.

Münafıklara karşı İslam aleminin uyarılması önemlidir. Müslümanlar münafığı gördüğünde aşağılık karakterini teşhis edebilmelidir.

Derin devletin (manevi) ordusu konumundaki münafıkların dağıtılması İslam alemi için çok önemlidir. Bu da ilimle, irfanla, anlatarak yapılır.

İslam aleminin bu hale gelmesinin sebebi münafıklardır. Derin devletler münafıkları kullanır. Münafıklar derin devletlerin askeri gibidir.

Müslümanlara bela getiren uygulamaları yapanlar hep münafıklar. Müslüman aleminin üzerindeki belanın kalkması için tespit edilmeleri önemli.

Deccaliyeti anlattık, ama tam anlaşılması için İslam alemi içindeki kolu olan münafıkları iyi tarif etmek ve anlatmak gerekir.

Müslümanların fikren galip olması dünya çapında münafıkların ilmen mağlup olmasıyla olacaktır. Bir süre sonra herkes münafıkları çok net anlayacak.

İslam aleminin şu anda çektiği sıkıntıların çoğunun altında münafıkların yaptıkları vardır. Münafıklar İslam alemine büyük zarar veriyor.

 

MÜNAFIKLARIN TEDAVİSİ

Müslüman hiç kimseye sen münafıksın diyemez, sadece Kuran'dan ayetlere göre tedbirini alır.

Münafık, Müslümanların yanından ayrılmak için hep bahane bulmaya çalışır, ona aradığı fırsatı vermemek ve tedavi etmeye çalışmak ibadettir.

Münafıklar şeytanın etkisinde oldukları ve saldırgan bir üslupları olduğu için onlarla çok akılcı ve reddedemeyecekleri gibi konuşmak lazım.

Münafıklara özenen zayıf imanlı insan çok olur, o yüzden hafife almamak gerekir. İlmen tedbiri mutlaka alınmalı.

Münafık ayetleri anlatmayı durdurursanız münafık yeniden hayat bulur. Münafık, münafıklığını bırakmamaktan şeytani bir lezzet alır.

Münafık bir türlü iyileşmeyen verem mikrobu gibidir. Yüksek dozda antibiyotikle sürekli kontrol altında tutulmazsa hastalık tüm bünyeyi sarar.

Münafıkların oyunları temizlenirken münafık da bu temizliği kabullenirse o da kurtulur. Temizlik istemezse o da kirle birlikte akar gider.

Münafık pişman oldum dese dahi münafıklığından hiç vazgeçmez.

İmkan sağlanması münafığın azgınlaşmasına sebep olur. Şımarıp saldırganlaşır.

Münafık her topluluk için baş belasıdır, ahlaksızlık yapmasın sorun çıkarmasın diye herkes çok dikkatli davranır.

 

MÜNAFIKLARIN HAYATI AŞAĞILANMIŞ OLARAK SON BULUR

Münafıklar Müslümanların belaya uğramasını beklerler Müslümanların zor duruma düşmesini beklerler ama belaya uğrayan kendileri olur.

Samiri'nin toplumdan dışlanması gibi toplum münafıklardan nefret eder. Münafıklar bir köşede aşağılanmış yalnız şekilde ölür.


 
Diğer Makaleler
Son sözü söyleme hastalığı...
Çevrenizdeki insanları birkaç saat bile olsa kısaca bir gözlemleyecek olursanız, insanların büyük çoğunluğuna hakim olan önemli bir özel
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
Olayları, tavırları, konuşmaları derinlemesine araştırıp kurcalama alışkanlığı, bazen insana beklediği gibi huzur değil, rahatsızlık verebilir...
İnsan gün boyunca hoşuna giden ya da gitmeyen pek çok olayla karşılaşır. Çoğu insan, bu yaşadıkları üzerinde gerektiği kadar durup haya
................................
Kofluktan kaçınmak...
Bazı insanlar vardır, pek çok yönden çok güzel özelliklere sahiptirler, ancak bu özelliklerine rağmen çevrelerindeki insanlar üzerinde yete
................................
İman etmeyenlerin güçlerinin yetmediği bir ahlak: Sevgide kararlı olmak...
Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sorsanız, her biri de kendince “sevgiyi ve sevmeyi çok iyi bildiklerini” ve “sevdikleri çok fazla i
................................
İyi bir insan, herkes için bir nimettir.
'Nasıl olsa güzel ahlaklı; her halükarda zaten iyi davranır' diyerek böyle insanların iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışmak Kuran ahlak
................................
'Gizli kirlere' ve 'zincirleme kirlenme'ye karşı alınması gereken temizlik önlemleri
Kirliliğin insanlara getirebileceği zarar ve sıkıntıları bilen şuuru açık her insan için temizlik son derece önemli bir konudur. Ancak buna
................................
En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
Her insan çocukluk yaşlarının hemen ardından belirli bir eğitim süreci içerisine girer. Kişiliği zaman içerisinde sürekli olarak gelişirk
................................
Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
İnsanlar genellikle bir sorun yaşadıklarında, hatayı öncelikle kendilerinde değil de, karşı tarafta arama eğilimindedirler.
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
 

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla
telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir.
HARUN YAHYA