Mehdiyet      Makale    Video     Anasayfa    İletişim    
Kategoriler:
Kuran Ahlakı
Madde Gerçeği
Kuran Mucizeleri
Darwinizme Cevaplar
Güncel
İman Hakikatleri
Ahir Zaman
MÜNAFIKLAR ALLAH'I ANMAK İSTEMEZLER
 
 Son Makaleler
 
MÜNAFIKLAR ALLAH'I ANMAK İSTEMEZLER

Münafık Allah'ı hiç anmak istemez. Kafiri daha kafir yapar, münafığı daha münafık yapar.

Kuran münafığı adeta yakar. Ayetler münafıkların sistemini kaldırdığı için ayetlerden adeta nefret eder. Allah'ta bahseder, ama Kuran'dan kaçar.

Münafıklar Allah'ı anmaktan, Kuran okumaktan çok rahatsız olurlar. Her şeyi öğrenirler ama Kuran'ı öğrenmek istemezler.

Münafıklar Allah'ın anılmasından, Kuran okunmasından, İslam'dan bahsedilmesinden hoşlanmazlar. Boş konularla ilgilenmek isterler.

Münafıklar Kuran'dan bahsedildiği zaman akıl almaz bir nefret duyarlar bu öfkeleri gözlerine de yansır.

Ayetler, münafıklara acı verir, kalpleri daha da kararır, Müslümanların ise kalbi ferahlar.

Münafık ayetlerinin okunması iman edenler üzerinde derin etki yapar, münafıkların ise gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasını sağlar.

Allah anıldığında münafıkların fiilen kalbinde bir rahatsızlık olur, sıkılırlar, istemezler ama dünyevi boş konularla saatlerce uğraşırlar.

Münafıkları dini sohbetler çok sıkar, daralırlar ama boş konuşmalarda çok ferahlarlar, bu münafıkları tanımada bir yöntemdir.

Allah'dan, dinden, İslam'dan bahsetmek münafıklara sıkıntı verir. Sadece dünyadan konuşulmasını isterler.

 

MÜNAFIKLAR DİNDEN BAHSETMEK İSTEMEZLER, BAHSETTİKLERNDE DAHİ SİNSİCE İMANSIZLIK MESAJLARI VERİRLER

Münafıklar sürekli şüphe içindedir, Allah'tan, Peygamber'den Kuran'da şüphe eder.

Münafıklar kendilerini Müslüman gibi göstermeye çalıştığı için imandan bahsetmek zorunda kaldığında da çok acı çekerler.

Münafıkların en belirgin özelliklerinden biri sosyal medyada asla imani yazı paylaşmak istememeleridir. İmani hiç cümle kurmazlar.

Münafıkların imani gibi görünen sohbetlerinde de gizli, sinsice imansızlık mesajları vardır. Bu pislikleri Kuran basiretiyle teşhis edilir.

Münafıklar İslam'ın dışında her türlü kitabı okumaya çalışırlar ama İslam'a, Kuran'a, iman hakikatlerine öncelik vermezler.

Münafıklar kendilerince İslam'ı tek düze olarak görür. Allah'tan dinden bahsedilmesinden rahatsız olur ve dinle bağlantılı bilinmek istemezler.

Münafık yazısında, konuşmasında Allah'tan hiç bahsetmek istemez, bahsettiğinde dahi Kuran'la kesin, net bilgiyle Allah'ı anmaz.

Münafıklar dünya hayatına ilişkin konularda çok yetenekli olurlar, Allah'tan ve dinden bahsetmekten ise hiç hoşlanmazlar.

 

MÜNAFIĞIN ÜZERİNDE ŞEYTANİ BİR ELEKTRİK VARDIR

Münafıklarda şeytani bir elektrik vardır, geldiğinde ortamda müthiş gerginlik olur. Mümin ise geldiği ortama ferahlık, güzellik, huzur verir.

Münafık bir ortama geldiği zaman iblis gelmiş gibi olur. Münafık bir ortama girdiğinde derin imanlı mümin hemen anlar ve kalbi sıkılır.

Münafık şeytani oyunlarla Müslümanların enerjisini harcatır, buna karşı çok uyanık olmak lazım. Münafığın yüzünde iblis ifadesi vardır.

 

MÜNAFIKLAR ALÇAK VE HAİNDİRLER

Münafık az da olsa mutlaka alçaklık yapmak ister, alçaklık yapmadan yaşayamaz.

Peygamberimiz zamanındaki münafıklar çok alçak ve tehlikeliydiler. Peygamberimiz münafıkların kurduğu Dırar Mescidini yaktırıp, yok etmişti.

Münafıklar imkan bulursa her türlü alçaklığı yaparlar, ancak imkanları el vermediği için çoğu şeyi gerçekleştiremezler.

Müslümanları küfrün gücüyle korkutmaya çalışmak tam bir münafık alçaklığıdır

Münafıklar bir fitne çıkarırken yakalandıklarında mutlaka bir bahane öne sürer, yaptığı ahlaksızlığı hafif göstermeye çalışırlar

Münafıklar çok gaddar ve pisliktir. Münafık son nefesine kadar pislik yapar ve Müslümanların başını belaya sokmaya çalışır.

Münafık dürüst olmayı enayilik gibi görür. Alçaklık, hainlik yaptığında akıllı olduğuna inanır.

 

MÜNAFIKLARIN HIRSIZ KARAKTERLİ OLMASI  

Samiri Mısır derin devletinin adamıydı, hırsızlığa, gaspçılığa, alçaklığa alışmış bir münafıktı.

Samiri, Musa ve kavminin Mısır'dan ayrılacaklarını bildiği için Harun'un muhafaza ettiği altınları çalmış, kendisine ait olduğunu söylemişti.

Resulullah zamanındaki münafıklar da hep hırsızlık yapıyorlardı, ama bu hırsızlıklarına kendilerince bir zemin de oluştururlardı.

Münafıkların çaldıkları mal dünyada da ahirette de başlarına bela olur. Hiçbir zaman fayda bulamazlar.

Münafık Müslümanların içinde yaptığı ahlaksızlığı küfrün içinde de yapar zanneder. Müslüman şefkatlidir, ama küfür acımasızdır, sonları acı olur.

Münafıklar Müslümanlardan azami istifa etmeye çalışırlar, Müslümanın malında gözleri vardır bir şekilde bu malı çalmak veya gasp etmek ister.

Münafık küçük veya büyük bir şekilde Müslümanlardan faydalanmak ister, kendi işini yaptırmayı dahi aklınca kar zanneder.

 

PEYGAMBERLE YALNIZ KONUŞMAYA ÇALIŞMALARI

Münafıklar haysiyetsiz ve yalancı oldukları için Peygamberimiz (sav)'le de yalnız konuşmak istiyorlar ki, yalancılıklarına çok kişi şahit olmasın.

 

MÜNAFIKLAR BİRBİRLERİNİ TANIRLAR

Münafıkların konuşmalarında, tavırlarında hep gizli mesajlar vardır. Kendileri gibi olanlar bu mesajı hemen alırlar.

Münafıklar birbirlerini gizli mesaj taşıyan cümlelerden, bakışlarındaki sinsilikten tanırlar ve bundan şeytani bir sevinç duyarlar.

Münafıklar bir nevi klan gibi yaşarlar. Münafık münafığı mutlaka bulur ve küfürle, müşrikle değil de birlikte olmayı isterler.

 

MÜNAFIK HAYASIZDIR, YAPTIKLARINDAN UTANMAZ, MÜNAFIKLIKTAN VAZGEÇMEZ

Münafıkta haya ve utanma hissi yoktur. Şaşırtıcı derecede haysiyetsizdir, yaptıklarından dolayı utanmaz tam tersine övünür.

Münafık hayasız olur. Haya müminde olur. Münafık arsız ve pişkindir

Firavun başına her bela geldiğinde iman ettiğini söylüyor, bela gidince yine ahlaksızlığa dönüyor. Tam bir münafık ahlakı sergiliyor.

Münafık geçici olarak kendini düzelmiş gibi gösterebilir ama ruhen hastadır ve bilinmedik yerlerden faaliyetlerini devam ettirmeye çalışır.

 

MÜNAFIKLARIN ALAYCI OLMALARI

Münafık ince alay kullanır, yazılarında konuşmalarında hep alaycılık vardır.

 

MÜNAFIKLAR BAĞNAZ VE MÜŞRİK AHLAKLIDIR

Musa kıssasında sığır kesilmesi emredildiğinde detay sorarak yapmak istemeyenler bağnaz ruhun nasıl bir bela olduğunun tarifidir.

Allah inek kesin diye açık hüküm buyuruyor, bağnazlar münafıklar onlarca detay öne sürüyorlar, sırf Hz. Musa'ya rahatsızlık vermek için

Bağnazlar dini neredeyse yaşanamayacak kadar zorlaştırırlar. Münafık da dini açmaza sokmak ister.

Münafık bilinen müşrikten kat be kat şirk içindedir. Toplum onun için adeta haşa ilah gibidir, her şeyi insanların yaptığını zanneder.

Münafıkların ve bağnazların Peygamberimiz ve Ehli Beyt'e duydukları öfkenin temel sebebi Peygamberimiz'in kadınlara değer vermesiydi.

Münafıklar Ehli Beyt'e düşmandılar. Hz. Hasan'ı Hz. Hüseyin'i şehit eden münafıklardı bu devirde zihniyetleri bağnazlıkla devam ediyor.

Ehli Beyt'i şehit eden sonra bu yüzyıla kadar gelen bağnazlık Peygamberimiz devrindeki münafıkların müşrik ruhu ve zihniyetidir.

Münafık şirk sistemi hep olsun ister. Eşini çocuğunu arkadaşını put edinir, tüm dünyası bu put sistemi üzerinedir Allah'a kalbini veremez.

 

MÜNAFIK DEŞİFRE OLMAKTAN ÇOK KORKAR

Münafıklar deşifre olmaktan müthiş rahatsız olurlar, anlaşılmak, bilinmek istemezler.

Münafıklar, münafık alametlerinin anlatılmasını istemezler bu onlara acı verir, alametleri duydukça münafık çıldırır, dinlemek istemez.

 

ÖZELLİKLE GECELERİ YAPILAN GİZLİ FAALİYETLER MÜNAFIKLARA ŞEYTANİ BİR ZEVK VERİR

Münafıklar için gizli bir şey yapma adeta bir nevi gıdadır. İlla ki gizlice, illa ki ahlaksızca olsun isterler.

Münafık müminlerden kendini gizlemeye çalışır, gerçek yüzlerini şeytana gösterirler.

Münafıklar gece vakitlerinde çok faaliyet yaparlar. Geceleri İslam aleyhinde gizli faaliyetler yaparlar.

Münafıklar Müslümanları kendilerince kızdırmak için ahlaksızca sözlerini ve eylemlerini genelde gece planlarlar.

Münafıkların en hoşuna giden şeylerden biri gizli konuşmalardır. Gizlice ahlaksızlık yapmaktan şeytani bir zevk alıyorlar.

Münafıklar hep kendi karanlık ortamlarında olmak isterler, Peygamberimiz zamanında da sayıca çok fazlaydılar.

Münafık sessizce faaliyetini yapar ve fark edilmeyeceğini zanneder, rezil olmaktan bıkmaz.

"Gece odun gibi sessiz, gündüz gürültücüdürler" diye hadiste münafıkların azgınlıkları bildirilir.

Münafıklar Müslümanlar aleyhine gizli planlar yapmadan rahat edemez. Plan yaptığında hayatı anlam bulur. Akılları hep küfürde kalmıştır.

Münafıklar özellikle geceleri azgınlaşırlar, şeytani konsantrasyonları gece artar, boş hedeflerle Müslümanları oyalamaya çalışırlar.

Gece müminlerin tefekkür, sohbet, muhabbet, ibadetle neşe içinde geçirdiği vakittir. Münafıklar içinse gece vakti düzen ve oyun kurma vaktidir.

 

MÜNAFIKLARIN HER TAVIRLARINDA MÜSLÜMANLARI RAHATSIZ ETMEK İÇİN GİZLİ MESAJLAR VARDIR

Münafık sinsice gizli gizli Müslümanları kızdırdığını zanneder. Oysa hikmetle bakan Müslüman onu avucunun içi gibi bilir ve görür.

Münafık sinsice altan alta müminleri kızdırmaya çalışır. Ama her seferinde kendisinin sinirleri bozulur, müminlere zarar veremez.

Münafık her cümlesini kendi lehine, Müslümanların aleyhine kullanılabilecek gibi seçer.

 

MÜNAFIK ZORLUKLARA GÖĞÜS GEREMEZ

Mümin eğilir bükülür ama asla kırılmaz, münafığın ise dayanabileceği bir nokta vardır, biraz baskıda hemen dağılır.

Mümin eğilip bükülür denildiğinde baskı altına alınmaya çalışılır ama asla kırılmaz. Altına çekiçle vurursun eğilir ama değerini kaybetmez.

"Mümin rüzgardan etkilenen ekin gibidir; devamlı belâ içinde olur. Münafık ise, kesilinceye kadar etkilenmeyen çınar ağacına benzer." Râmuz el-Ehadis, no: 4817

 

MÜNAFIK KENDİSİ GİBİ MÜNAFIKLARLA BİRLİKTE YAŞAR

Münafık doğrudan küfre de gitmez, yine kendisi gibi münafıkları bulur, münafıklarla yaşar.

Münafıklar genelde küfrün içinde yaşayamaz, kendi aralarında bir grup oluştururlar. Sahtekar oldukları için küfür onları çok aşağılar

Münafıkların birçok tabileri ve koruyucuları olur ve pislik yaptıklarında tek değildirler ama aslında birbirlerinden nefret ederler.

 

MÜNAFIKLIK VE YANCILIK

Münafıkların da yancıları vardır. Adeta bitin üzerindeki bakteriler gibi, zincirleme bir yancı yapıları vardır.

Münafık etrafına sürekli münafıklık öğretir, bazı imanı zayıflar da akılsızca bunlardan etkilenir, yancıları da kendileri gibi eziklik olur.

Münafıklar yılan gibi sürekli pislik peşindedir. Münafıkların bir de yancıları vardır. Bu yancılar münafıkları ve küfrü güçlü zannederler.


 
Diğer Makaleler
Son sözü söyleme hastalığı...
Çevrenizdeki insanları birkaç saat bile olsa kısaca bir gözlemleyecek olursanız, insanların büyük çoğunluğuna hakim olan önemli bir özel
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
Olayları, tavırları, konuşmaları derinlemesine araştırıp kurcalama alışkanlığı, bazen insana beklediği gibi huzur değil, rahatsızlık verebilir...
İnsan gün boyunca hoşuna giden ya da gitmeyen pek çok olayla karşılaşır. Çoğu insan, bu yaşadıkları üzerinde gerektiği kadar durup haya
................................
Kofluktan kaçınmak...
Bazı insanlar vardır, pek çok yönden çok güzel özelliklere sahiptirler, ancak bu özelliklerine rağmen çevrelerindeki insanlar üzerinde yete
................................
İman etmeyenlerin güçlerinin yetmediği bir ahlak: Sevgide kararlı olmak...
Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sorsanız, her biri de kendince “sevgiyi ve sevmeyi çok iyi bildiklerini” ve “sevdikleri çok fazla i
................................
İyi bir insan, herkes için bir nimettir.
'Nasıl olsa güzel ahlaklı; her halükarda zaten iyi davranır' diyerek böyle insanların iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışmak Kuran ahlak
................................
'Gizli kirlere' ve 'zincirleme kirlenme'ye karşı alınması gereken temizlik önlemleri
Kirliliğin insanlara getirebileceği zarar ve sıkıntıları bilen şuuru açık her insan için temizlik son derece önemli bir konudur. Ancak buna
................................
En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
Her insan çocukluk yaşlarının hemen ardından belirli bir eğitim süreci içerisine girer. Kişiliği zaman içerisinde sürekli olarak gelişirk
................................
Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
İnsanlar genellikle bir sorun yaşadıklarında, hatayı öncelikle kendilerinde değil de, karşı tarafta arama eğilimindedirler.
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
 

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla
telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir.
HARUN YAHYA