Mehdiyet      Makale    Video     Anasayfa    İletişim    
Kategoriler:
Kuran Ahlakı
Madde Gerçeği
Kuran Mucizeleri
Darwinizme Cevaplar
Güncel
İman Hakikatleri
Ahir Zaman
MÜNAFIKLARIN NİHAİ AMACI MÜSLÜMANLARIN DAĞILMASIDIR
 
 Son Makaleler
 
MÜNAFIKLARIN NİHAİ AMACI MÜSLÜMANLARIN DAĞILMASIDIR

Münafıklar şeytani bir ruhla müslümanların bölünmesini, kargaşa yaşamasını ister, onları hizmetten alıkoymak için çalışırlar.

Münafığın nihai amacı Müslümanların dağılmasıdır. Çok amaçlı saldırılar yapar ama temeldeki ana hedefi Müslümanların dağılmasıdır.

Münafık Müslümanlar arasında dehşet ve panik geliştirmeye ve Müslümanları paniğe sürüklemeye çalışır.

Münafıklar Müslümanların şevkini kırmak, mücadele etmelerini durduramıyorsa bile yavaşlatmak ister.

Münafık Müslümanların dağılmasını ister, bu yüzden sürekli sinsice uygulamalar yapar. Kuran'da münafık ahlaksızlığı çok zengin anlatılmıştır.

Münafık Müslümanların zor anını bekler. Suni bahaneler öne sürer, Müslümanları sıkıştırmaya çalışır.

Münafık pis sözleriyle hem kalbinde hastalık olanları etkilemeye çalışarak Müslümanların dağılmasını hem de Peygamberin vaktini almak ister.

Münafık bir şekilde Müslümanlara zarar vermek ister, zora sokmaya çalışır. Müslümanlara hem madden hem manen zarar vermeye çalışır

 

MÜNAFIKLAR ÇOK KORKAKTIR

Münafıklar çok korkaktır hem müminlerden çekinirler hem küfürden korkarlar.

Münafıklar çok korkak ve aşağılıktırlar ama müminlerin yanında elde ettikleri menfaati kaybetmemek için bir süre müminlerin yanında kalırlar.

 

MÜNAFIKLAR KURAN AYETLERİNDEN ETKİLENMEZLER

Münafık ayetlerinden asıl etkilenen üzerinde düşünen ibret alan müminlerdir. Münafıklar ayetlerden hiç etkilenmezler.

Münafık Kuran ayetleri üzerinde hiç düşünmek istemez, ayetlerin hükmüne girebiliyor olmasına hiç ihtimal vermez.

Münafık alametlerini duyup da bundan etkilenip sakınan asla münafık olamaz. Ayetleri haşa kaale almıyorsa münafıktır, etkilenen mümindir.

 

MÜNAFIKLAR SİNSİ VE SAMİMİYETSİZDİR

Ateistler açıkça inanamadıklarını söylüyorlar, bu yönleriyle dürüstler ve samimiler. Münafıklar ise ikiyüzlü ve samimiyetsiz oluyor.

Ateist açık sözlüdür Münafık ise içinde sürekli kirli düşünce saklar. O yüzden ateist dürüsttür. Münafık ise hayatı boyunca haysiyetsizdir.

Münafık sinsice bilimi de İslam'a karşı kullanmaya çalışır. Küfür bu konuda açıktır ama münafık sinsice yapar.

 

MÜNAFIĞIN HAYATI CEHENNEM GİBİDİR

Münafıklar dünya hayatını seçerek uyanıklık yaptıklarını zannederler ama hayatlarının her anı acıdır, ızdıraptır.

Münafık hayatı kendine zehir eder, müminlere de pisliğini bulaştırmaya çalışır. Mümin ise her şeyden razıdır, cennette de güzel huyu devam eder.

Münafıklar Müslümanlara zarar vermeye çalıştıkça kendileri yıpranır ve aşağılanır, ama bunu fark edemezler.

Münafıklar Müslümanların belaya uğramasını beklerler. Müslümanların zor duruma düşmesini beklerler ama belaya uğrayan kendileri olur.

Münafık cehennem ehlidir, cehennemde yaşayacağı huzursuzluğu sürekli dünyada da yaşar. Mümin de dünyada da ahirette de mutmaindir

 

MÜNAFIK KARANLIK RUHLUDUR, KÖSTEBEK GİBİ KARANLIKLARDA GEZER

Münafık köstebek gibidir karanlıklarda gezer, ruhu karanlıktır iki uçlu bir tünelde gibidir küfürle Müslümanlar arasında sürekli gider gelir.

 

MÜNAFIĞIN RUH HALİ DENGESİZ VE HASTADIR

Münafıkların akli dengesi pek yerinde olmaz. İnsanların bilemediği bir akıl hastalığına yakalanmış gibidirler, tüm tavırları dengesizdir.

Münafıkların ruhu simsiyahtır, ruhunda ani gürültüler, heyecanlar, korkular olur, münafıklar ani dehşetler yaşarlar.

Münafıklar sürekli yalanlar söyleyerek, karanlık ruhlarını kendilerince gizlemeye çalışırlar.

Münafıkların ruhu kapkaranlıktır, sürekli vesvese içindediler, gençliklerini kaybetmenin, ölüm korkusunun dehşetini yaşarlar.

Münafıkların ruhu her türlü ahlaksızlığa yatkındır.

Münafık manen ölüdür, aklı tamamen alınmış bir tür varlıktır. Psikopatlıktan çekinmez, her türlü deliliğin içine girer.

Münafık zahirde soğukkanlıdır ama içinde fırtınalar eser. Çok gergin yaşar, bu gerginlik onu hem bedenen hem ruhen çökertir.

Münafığın şizofren gibi dengesiz bir dünyası vardır, ama kendisi akılsızlığını ve dengesizliğini göremez. Kendini çok üstün zanneder.

Münafık insani zekayla değil şeytan zeka ile kendini gösterir. Ruhen sağlıklı değildir, hastadır ama deliler gibi kendini beğenir.

Münafığın ruhu çatışmacıdır. Münafık sürekli kavga arar, hemen bir şeye itiraz etmek ister. Hep anarşist deli ruhu içindedir.

Münafık karakterini iyi bilmeyenler ve kavramayanlar münafıklara şaşırırlar. Oysa münafığın pis karakterinde şaşıracak bir yön yoktur

Münafık Müslümanlardan uzak durunca eğleneceğini ve rahat edeceğini zanneder Ama sıkıntılı hali üzerine yapışmıştır ondan kurtulamaz.

 

MÜNAFIKLAR HASTA RUHLARIYLA MÜSLÜMANLARI RAHATSIZ ETMEK İSTERLER

Şahsi dertlerini, vesveseleri ve vesvesenin verdiği huzursuz ruh halini Müslümanlara yansıtmak münafıkların en belirgin özelliklerindendir.

Münafıklar çirkin sözlerle konuşarak, hasta ruhlarını yansıtarak kendilerince Müslümanları rahatsız etmeye çalışırlar.

Münafık her Müslümanı rahatsız ettiğinde, Allah'ın bela vermesine bir adım daha yaklaşmış olur. Müslümanın da sevap almasına vesile olur.

 

MÜNAFIKLAR TIPKI ŞEYTAN GİBİ HUYSUZ VE HUZURSUZDUR

Şeytan nasıl huysuzsa iblis takımı olan münafıklar da huysuz ve huzursuzdur. Her an bir haysiyetsizlik, ahlaksızlık yaparlar.

Münafıklar şeytan gibi huysuz ve mantıksızdır. Mantık örgüsü çok bozuk olduğu için münafıkla konuşmak çok zor olur.

Münafık ahlaksız haysiyetsiz olduğunu kendisi de bilir ve bu pisliğinin ateşi kendisini sürekli yakar.

 

MÜNAFIK KÜFÜRLE OLAN MADDİ VE MANEVİ BAĞLANTISINI HİÇ KOPARMAZ

Mümin İslam'la tanıştığında küfürden öğrendiği her şeyi bırakıp atar. Münafık ise küfürde öğrendiklerini muhafaza eder, kesip atmaz.

Münafığın özelliği küfürdeki kişiliğini bırakamamasıdır. Musa döneminde de Mısır'da öğrendiklerini bir türlü bırakmak istemiyorlardı.

Münafıklar kâfirlere bütün sırlarını verirler, küfre çok güvenirler ama Müslümanları sürekli aldatırlar, kendince düşman görürler.

Münafık küfürle bağlantısını asla koparmaz, koparırsa ruhu parçalanmış gibi olur, küçük bir bağlantı da olsa devam ettirir.

Münafık küfürle bağlantısı koparsa ruhu parçalanmış gibi olur ve bağlantısı gizli olur. Gizlilik ve küfürle bağlantı münafık için önemlidir.

Münafıklar ilk fırsatta eski inançlarına, eski hayatlarına dönmek isterler. Eski ahlaksızlıklarını hiç unutamaz, onu yaşamak isterler.

Münafıklar cahiliye sisteminden, yapısından hiç vazgeçemiyorlar. O sistemi güçlü görüp ona bağlı kalıyorlar. Sonunda mutlaka mağlup oluyorlar.

Münafıkların küfürle kalbi bağı vardır. Küfrün sisteminin her detayına akılsızca bir hayranlık duyarlar.

Münafıklar dostluk ve arkadaşlığın küfürde olduğuna inanırlar. Allah'ı, Resulunu ve müminleri dost edinmezler.

Münafığın tüm ömrü pislik içinde geçer. Müslümanca, dürüst, itidalli bir hayat münafığa sıkıcı gelir. O yüzden küfürle bağlantısını hiç koparmaz.

Münafık Müslümana kalbini açmaz ama küfre her şeyini bildirir, küfre güvenir.

 

MÜNAFIKLAR MÜSLÜMANLARA DEĞİL AKILSIZCA KÜFRE SAYGI DUYARLAR

Münafıklar kendilerince Müslümanlara saygı duymaz ama küfürden insanlara akıl almaz saygı duyar, küfre hürmet gösterirler.

Münafıkların küfrün yanındaki üsluplarıyla müminlerin yanındaki üslupları farklıdır. Küfre karşı saygılı, mümine karşı lakayıt ve küstahdırlar.

Münafık Müslümandan hoşlanmaz ve sırrını vermez. Ama küfre saygı duyar ve tüm sırrını küfürle paylaşırlar.

Münafıklar müminleri adaletsizlik itham ederken, küfre duydukları hayranlık yüzünden küfrün adil olduğunu iddia eder. Çok ahlaksızlardır.

 

MÜNAFIK GÜCÜ VE ONURU KÜFRÜN YANINDA ARAR, MÜSLÜMANLARI KENDİLERİNCE ZAYIF GÖRÜRLER

Münafıklar kendilerince Müslümanı zayıf görürler. Müslümanların değil küfrün galip geleceğine inanırlar, bu yüzden Müslümanlara güvenmezler.

Münafıklar küfrü çok güçlü zanneder. Münafık alametlerine benzer özellik taşıyanlar küfrün gücü olmadığını anlayınca ıslah olurlar.

Münafıklar kuvvet ve onuru küfrün yanında ararlar. Tüm kuvvet ve onurun sahibi Allah'tır.

Münafık onuru küfürde arar, İslam'dan Müslümanlardan adeta utanır. Müslümanlarla birlikte anılmak istemez.

Münafık Müslümanlığı kendince zayıf küfrü ise çok zengin görür. Münafık gizli bir küfür hayranıdır, Müslümanlıktan utanır.

Münafıklar Müslümanca bilinmek istemedikleri için yazılarında dinden ayetten Kuran'dan hiç bahsetmezler. Küfürle sükse yapmaya çalışır.

Münafıklar Müslüman bilinmekten utanır, küfürle anılmaktan hoşlanır. Küfürle birlikte bilindiğinde güç bulacağını zanneder.

Münafıklar, küfrü tüm sistemiyle birlikte çok güçlü gördükleri için Müslümanları zayıf zannederler. Oysa gücün sahibi Allah'tır.

Münafık küfrü kendince güçlü görür ve onlara yaranmaya çalışır. Allah her seferinde küfrü de münafıkları da küçük düşürür.

Münafık Allah'a ve Müslümanlara güvenmez bir nevi gizli şeytani imparatorluk olan derin devletlere güvenir, onlara yaranmaya çalışır

Münafık ruhlular o devrin güçlüsü kimse onun yanında olur, o güçlünün en çirkin yönleri bile münafıklara çekici ve güzel görünür.


 
Diğer Makaleler
Son sözü söyleme hastalığı...
Çevrenizdeki insanları birkaç saat bile olsa kısaca bir gözlemleyecek olursanız, insanların büyük çoğunluğuna hakim olan önemli bir özel
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
Olayları, tavırları, konuşmaları derinlemesine araştırıp kurcalama alışkanlığı, bazen insana beklediği gibi huzur değil, rahatsızlık verebilir...
İnsan gün boyunca hoşuna giden ya da gitmeyen pek çok olayla karşılaşır. Çoğu insan, bu yaşadıkları üzerinde gerektiği kadar durup haya
................................
Kofluktan kaçınmak...
Bazı insanlar vardır, pek çok yönden çok güzel özelliklere sahiptirler, ancak bu özelliklerine rağmen çevrelerindeki insanlar üzerinde yete
................................
İman etmeyenlerin güçlerinin yetmediği bir ahlak: Sevgide kararlı olmak...
Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sorsanız, her biri de kendince “sevgiyi ve sevmeyi çok iyi bildiklerini” ve “sevdikleri çok fazla i
................................
İyi bir insan, herkes için bir nimettir.
'Nasıl olsa güzel ahlaklı; her halükarda zaten iyi davranır' diyerek böyle insanların iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışmak Kuran ahlak
................................
'Gizli kirlere' ve 'zincirleme kirlenme'ye karşı alınması gereken temizlik önlemleri
Kirliliğin insanlara getirebileceği zarar ve sıkıntıları bilen şuuru açık her insan için temizlik son derece önemli bir konudur. Ancak buna
................................
En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
Her insan çocukluk yaşlarının hemen ardından belirli bir eğitim süreci içerisine girer. Kişiliği zaman içerisinde sürekli olarak gelişirk
................................
Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
İnsanlar genellikle bir sorun yaşadıklarında, hatayı öncelikle kendilerinde değil de, karşı tarafta arama eğilimindedirler.
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
 

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla
telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir.
HARUN YAHYA