Mehdiyet      Makale    Video     Anasayfa    İletişim    
Kategoriler:
Kuran Ahlakı
Madde Gerçeği
Kuran Mucizeleri
Darwinizme Cevaplar
Güncel
İman Hakikatleri
Ahir Zaman
MÜNAFIK TIPKI ŞEYTAN GİBİ KİBİRLİDİR
 
 Son Makaleler
 
MÜNAFIK TIPKI ŞEYTAN GİBİ KİBİRLİDİR

Münafığın en belirgin özelliklerinden biri de ukala ve kibirli olmasıdır. Kibirli olmaktan hiç vazgeçmez.

Münafık Allah'tan bağışlanma dilemez, çok ukala ve kibirlidir. Bu kibir derin bir hastalık şeklindedir.

Münafık kendini hep müstağni, iyi ve akıllı olarak görür. Müslümanları ise beğenmez. O yüzden de tavsiyeye asla açık olmazlar.

Münafıklar kibirlidirler, ne sevilirler ne de severler, gece odun gibi sessiz, gündüz gürültücüdürler. Müslümanları sürekli rahatsız ederler.

Münafıklar hem kendilerini överler, kendilerini tüm insanlardan üstün görürler. Kendi gururu kibiri her şeyden önemli olur

 

MÜNAFIKLARIN BÜYÜKLÜK ARZUSU: MÜNAFIKLAR HAŞA ALLAH’TAN BÜYÜK OLMAK İSTERLER

Münafıklarda büyüklük hissi çok güçlüdür. Münafıkların haşa Allah'tan daha büyük olmak hırsı vardır, kendilerini çok akıllı görürler.

Münafık şeytan karakterli olduğu için kendini adeta ilahlaştırır. Kendi aklını aşırı üstün görürken kendince müminleri küçümser.

İnsan enaniyet azgınlığına düştüğünde hırsıyla orantılı olarak ahlaksızlığı da artar. Münafığın her dakikası pislik üzerin kuruludur.

Münafığın tüm işi nefsini ve enaniyetini korumaktır, kendisini korumayı adeta din haline getirmiştir. Kendini adeta yüceltmek tek işidir.

Münafıklarda hastalıklı bir büyüklük hissi vardır. Enaniyetini korumak için delice çirkefleşir.

Bediüzzaman da münafıkların şeytani bir zekası olduğunu söylüyor. Bu yüzden münafıklar akıl hastalığı derecesinde kendilerine hayrandırlar.

Münafık şeytani bir zekaya sahiptir, enaniyetinin sebebi de bu şeytani zekasıdır.

 

MÜNAFIKLARIN PEYGAMBELERİ, ELÇİLERİ, SALİH MÜMİNLERİ HEDEF ALMALARI VE LİDER OLMA HIRSLARI

Münafık, Peygamberi de kendince bir engel olarak görür en sonunda da enaniyetinden Allah olmak ister.

Güçlü müminlere en azılı münafıklar musallat olur Peygamberimize en dehşet münafıklar musallat olmuştu. Münafık müminin makamını yükseltir.

Münafıklar Peygamberin aklını, yetenekleri ve gücünü hep kıskanmışlardır.

Münafıklar en başta Resulullah'tan kuşku duyar. Her hükmüne akılsızlıkla kuşkuyla bakar, hiç güven duyamaz.

Münafık daima lider olmak ister, en dikkat çeken insan olmak ister. İlk başta Müslümanlara yaklaşmasının sebebi de budur.

Samiri'nin asıl hedefi Musa idi, Musa'ya haset ediyor, Musa'nın yerine geçmek istiyordu. Tüm münafıklarda liderlik büyüklük hırsı vardır.

Münafık bir iş yaptığında amacı büyüklüktür. Müminlerin başarılarını çok kıskanır, kendisini büyütmek için daha fazlasını yapmaya çalışır.

Münafıklar Peygambere ve Müslümanlara bozuk tavır ve konuşmalarıyla eziyet vermeye çalışırlar.

Peygamber Müslümanların hayrını, İslam'ı düşünür Münafıklar kendilerinin pis menfaatini düşünür. Bu yüzden kendilerince Peygamberi eleştirir.

 

MÜNAFIK İSYANKAR, KÜSTAH VE SALDIRGANDIR, KENDİ AHLAKSIZLIĞINA RAĞMEN MÜSLÜMANLARI BEĞENMEZ VE SÜREKLİ SUÇLAR

Münafık kendi yaptığı ahlaksızlılığı, vicdansızlığı, zulmü unutturmak için mutlaka karşı atağa geçer, sürekli karşısındaki Müslümanı suçlar.

Mümin kanaatkardir, fitneden kargaşadan kaçınır. Gerginlik olmasın ister, kalbi mutmaindir. Münafık ise küstah ve saldırgandır.

Münafıklar sinsilikte ve züppelikte ustadır. Tarih boyunca deccaller, nemrutlar, firavunlar hep küstah, züppe ve büyüklük isteği içindeydiler.

Münafıkların en büyük ahlaksızlıklarından biri Peygamberi haşa adaletsiz göstermektir. Münafığın ruhunda şeytani bir isyan vardır

Peygamberimiz çok kibar, çok saygılı, nezaketli bir insandı. Münafıklar çok züppe ve ukala oldukları için Peygamberimize nezaketli olmuyordu

Münafıklar hem münasebetsiz hem ahlaksız hem züppedir. Üst perdeden konuşmalarıyla haşa Peygamberi akledemiyor göstermeye çalışırlar.

Münafıklar güzel ahlaklı insanların efendiliğini haşa o insanların aklının noksanlığından sanmışlardır. Güzel ahlakı takdir edemezler.

Münafıklarda haksızlık iddiası çok azgıncadır. Her şeyin en iyisine kendisinin layık olduğunu düşünür ve Müslümanlara bu konuda sıkıntı verir.

Münafık yalancılık yapmasına ve Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen insanlara ahlak dersi verir.

Münafık kendisini överken karşı tarafa küstahlık yapar ve akıl almaz şeylerle itham eder, böyle bir ahlaksızlığı vardır.

Münafıkların kendini masum gösterme oyunu var kendi ahlaksızlığını masum gibi göstermeye çalışır Müslümanın söylediklerini suç gibi gösterir.

 

MÜNAFIKLAR SADECE KENDİLERİNİN ÖVÜLMESİNİ İSTERLER

Münafıklar, kendilerinin sözde daha detaycı düşünen, daha akıllı olduklarını vurgulamaya çalışırlar, oysa ahmaktırlar, aşağılıktırlar.

Münafık gösterişe çok önem verir, desinler mantığıyla hareket eder.

Münafık kendisini çok başarılı yetenekli gibi gösterip boş şeylerle övülmek ister. Allah onlar için acı bir azap olduğunu müjdelemiştir.

 

MÜNAFIK İÇİN KENDİ SÜKSESİ ÖNEMLİDİR

Münafık daha çok övülmek için bazen hizmet edebilir, övülmediğinde dinle ilgili faaliyetlerinden vazgeçer.                                                                         

Münafık için İslam'a hizmet değil kendi süksesi kendi menfaati esastır. Kendi menfaatine gösterdiği titizliği İslam için asla kullanmaz.

Münafık sırf büyüklük hissini tatmin etmek için sosyal medyayı kullanır, amacı İslam'ı tebliğ etmek değildir.

Münafık iyi olan şeyleri gösteriş için yapar. Adının duyulması, süksesinin olması, başarılı bilinmesi için yapar, Allah'ın rızası için değil.

 

MÜNAFIK BİLGİYİ DİNDEN UZAKLAŞMAK, KENDİNİ YÜCELTMEK VE ENANİYET İÇİN KULLANIR

Bilgisi arttığında münafık azgınlaşır ve kendini âlim gibi görür, her münafık diğer münafıktan daha bilgili ve kıdemli olduğunu düşünür.

Münafıklar ahlaksızlıklarından ve hasetlerinden, sözde Peygamberden daha bilgili olduklarını göstermeye çalışırlar ama Allah onları aşağılar

Münafıklar genel kültüre çok önem verir, ama dinden nefret eder, her şeyi öğrenmek, dünyanın her yerini gezmek ister, din onu rahatsız eder.

Münafık kültürü ve bilgiyi fitne çıkarmak için kullanır. Kuran'ı okumaktan da dinlemekten de hoşlanmaz.

Münafık Kuran'la dini anlattığında Müslümanların güçleneceğini bildiği için dini anlatmak istemez, sadece bilimle felsefeyle bilmişlik yapar.

Münafıklar genel kültürlerine çok güvenirler, sürekli bilgiçlik taslarlar.

 

MÜNAFIKLARIN SAHİP OLDUĞU BİLGİ İÇİ BOŞ HİKMETSİZ BİLGİDİR, BOŞ BİLGİYLE UKALALIK YAPARLAR

Mümin tüm ilmin Allah'tan olduğunu bilir. Münafık ve kafir ise cahiliye kafasıyla baktığı için ilmi verenin Allah olduğunu anlamaz.

Şeytan da alimdir ama küfür alimidir. Gerçek alimlik Kuran'a, hakka dayanan alimliktir

Peygamberlerin bir eğitimi yoktu, ama hepsi çok samimiydi. Allah samimi imana müthiş güzel karşılık verir

Münafık imani konuyla ilgilenmez ama boş bilgiyi sever, çünkü boş bilgiyle sükse yapabileceğini düşünür. Bilgiyi şeytani amaçla kullanır.

Allah ayette münafıkları ahşap boş kütüklere benzetiyor. Görünümleri ve sözleri dikkat çekici olabilir, ama içi hep boştur.

Münafık kendisi saptığı gibi müminlerin de sapmasını ister, bu yüzden boş bilgilerin peşindedir. Mümin hikmeti, özü, gerçek bilgiyi arar.

Bazı münafıkların genel kültürü geniş olur, ama bu kültürü İslam için, din için kullanmazlar, Müslümanların aleyhinde kullanırlar.

Münafıklar birbirlerini etkilemek için birbirlerini boş şeylerle över ve hayatlarını süslü göstermeye çalışırlar. Sonları ise hep hüsrandır.

Münafık kendisini bilgiyle donanmış bir insan gibi göstererek zayıf imanlı olanları etkilemeye çalışır.

 

MÜNAFIKLAR HER BAŞARIYI VE BİLGİYİ KENDİLERİNE MAL ETMEK İSTER, PEYGAMBERLERE HASET EDERLER

Münafığın en önemli özelliklerinden biri başarıyı kendisine mal etmeye çalışmasıdır. Hep kendisini ön plana çıkarmak ister.

Münafık küçücük bir bilgiyi bile kendisine aitmiş gibi gösterir, Peygambere vermek istemez. Peygamberi değil, kendini yüceltmek ister.

Münafık kendini çok yüce görüp Müslümanları beğenmez, kendisinin çok üstün olduğunu zanneder. Oysa Allah Katında çok değersizdir.

Münafıklar Peygamberleri kendilerince sıradan insanlar olarak görürler, bu yüzden azgınlık yaparlar, münafıkları hafife almak doğru olmaz.

 

MÜNAFIKLAR KENDİ SANAL DÜNYALARININ EN ÜSTÜNÜDÜRLER

Münafıklar küçük odalarında sandviçlerini yerken küçük akıllarıyla dünyayı yönettiklerini, sanal dünyanın imparatoru olduklarını zannederler.

Münafık kendi küçük dünyasının adeta imparatorudur. İslam ahlakının hakim olması için değil, kendi enaniyetini tatmin etmek için konuşur.

Münafıklar hep bir zeka yarışı içindedir. O yüzden dünyayı yönettiklerini zannederler. Münafıklar kendi sanal dünyalarının imparatorudur.

Her münafık kendisini çok büyük görür hepsi kendisini derin dünya devletinin yöneticisi gibi görür.

Münafıklar çok bilmiştir, kendilerinin dünyayı yönettiğine inanırlar.

 

MÜNAFIKLARIN BENCİLLİKLERİ

Münafıklar müminleri sürekli adaletsiz olmakla itham eder, oysa sadece kendi menfaatini düşünüyordur ve bencillik yapıyordur.

Münafık kimseye saygı duymaz, ama kendisine saygı duyulmamasına aşırı tepki gösterir. Bu, adeta onu delirtir.

Münafık kendi ahlaksızlığını yüceltirken müminlerin güzel ahlakını ise değersiz göstermeye onları insanların gözünden düşürmeye çalışır.

Münafık Müslümanların sunduğu konforu sonuna kadar kullanır.

Münafık bencildir, kendisine karşı en nezaketli tavrın gösterilmesini ister ama kendisi Müslümanlara karşı küstah ve nankördür.

 

MÜNAFIKLAR VAKTİNİ ALARAK, UYUTMAYARAK, İSLAM İÇİN ÇALIŞMASINA ENGEL OLARAK MÜSLÜMANLARI RAHATSIZ ETMEK İSTERLER

Münafıklar uyuyan kişiyi uyandırır, Müslümanları kızdıracak eylemler yapar.

Münafık Müslümanların arasında olup, iman ediyor gibi görünüp her türlü pisliği yapar.

Münafıklar Müslümanların imkânlarının kısıtlanmasını ister. Bu amaçla Müslümanların vaktini maddi imkânlarını elinden almak ister.

Münafıklar müminlere iyilik gelmesini istemez, bu yüzden mutlaka şeytani bir özellik kullanarak müminleri rahatsız etmeye çalışır.

Huzursuzluk yaratmak münafıkların önemli vasıflarından biridir. Etraflarına hep huzursuzluk ve tedirginlik verirler.

Münafık bir şekilde sürekli Müslümanlara eza etmeye çalışır. Müslümanları yormak boş işlerin peşinde koşturmak ister.

 


 
Diğer Makaleler
Son sözü söyleme hastalığı...
Çevrenizdeki insanları birkaç saat bile olsa kısaca bir gözlemleyecek olursanız, insanların büyük çoğunluğuna hakim olan önemli bir özel
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
Olayları, tavırları, konuşmaları derinlemesine araştırıp kurcalama alışkanlığı, bazen insana beklediği gibi huzur değil, rahatsızlık verebilir...
İnsan gün boyunca hoşuna giden ya da gitmeyen pek çok olayla karşılaşır. Çoğu insan, bu yaşadıkları üzerinde gerektiği kadar durup haya
................................
Kofluktan kaçınmak...
Bazı insanlar vardır, pek çok yönden çok güzel özelliklere sahiptirler, ancak bu özelliklerine rağmen çevrelerindeki insanlar üzerinde yete
................................
İman etmeyenlerin güçlerinin yetmediği bir ahlak: Sevgide kararlı olmak...
Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sorsanız, her biri de kendince “sevgiyi ve sevmeyi çok iyi bildiklerini” ve “sevdikleri çok fazla i
................................
İyi bir insan, herkes için bir nimettir.
'Nasıl olsa güzel ahlaklı; her halükarda zaten iyi davranır' diyerek böyle insanların iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışmak Kuran ahlak
................................
'Gizli kirlere' ve 'zincirleme kirlenme'ye karşı alınması gereken temizlik önlemleri
Kirliliğin insanlara getirebileceği zarar ve sıkıntıları bilen şuuru açık her insan için temizlik son derece önemli bir konudur. Ancak buna
................................
En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
Her insan çocukluk yaşlarının hemen ardından belirli bir eğitim süreci içerisine girer. Kişiliği zaman içerisinde sürekli olarak gelişirk
................................
Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
İnsanlar genellikle bir sorun yaşadıklarında, hatayı öncelikle kendilerinde değil de, karşı tarafta arama eğilimindedirler.
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
 

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla
telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir.
HARUN YAHYA