Mehdiyet      Makale    Video     Anasayfa    İletişim    
Kategoriler:
Ahiret
Kuran Ahlakı
Kader
Kuran Tefsiri
Darwinizme Cevaplar
Güncel
İman Hakikatleri
Ahir Zaman
Deccal Ve İngiliz Derin Devleti'nin Ortak Sembolü : Fil
 
Deccal Ve İngiliz Derin Devleti'nin Ortak Sembolü : Fil


Deccalin sayısız planları vardır. Ordusu isteksiz kölelerden oluşur. Yanında GERGEDAN ve FİL orduları vardır.(Cifr İmam Ali, Seyyid Ali Aşur, sayfa: 516) Büyük Deccal kuzeyden çıkacaktır. (Müslim, Fiten: 110; Ebu Davud, Melahim: 14; Tirmizi, Fiten: 59; Müsned, 6:455-456.) Ben Deccalı bir adada gördüm ki zincirlere vurulmuştu.(Sahih-i Müslim, c.18, s.79, Sünen-i Ebi Davud, c.3, s.214.) Hadislere en çok uyan ülke İngiltere’dir. İngiltere kuzeyde bulunan bir ada ülkesidir. Gergedan ve fil İngiltere’nin kullandığı sembollerdendir. Nitekim İNGİLİZ DERİN DEVLETİ 2. Dünya Savaşında filleri, alçakça ve acımasızca Müslümanlara karşı kullanmışlardır. Aynı zamanda rumi olan İNGİLİZ DERİN DEVLETİ , üyeleri ile şifreli ve gizli mesajlaşmalarında mesnevideki dili kullanırlar. İNGİLİZ DERİN DEVLETİ hadislerde dikkat çekildiği gibi “her yerdeyiz, ama bizim ne olduğumuzu anlayamazsınız” anlamında mesnevideki fil sembolünü kullanırlar. Mesnevideki İNGİLİZ DERİN DEVLETİ sembolü olan filin hikayesi şöyledir: Bir fili halka göstermek için getirip karanlık bir ahıra kapattılar. Hayvanı görmek için o karanlık yere bir hayli adam toplandı. File ellerini sürmeye başladılar. Birisi eline hortumunu geçir¬di: – Fil bir oluğa benziyor, dedi. Başka biri filin kulağını yakaladı: – Fil, yelpaze gibi bir hayvan, dedi. Filin ayağını yakalayan ise: – Fil bir direğe benziyor, dedi. Bir başkası da sırtına dokunmuştu: – Fil, taht gibi, dedi. Herkes filin neresine dokunduysa ona göre anlatmaya başladı. Herkesin elinde bir mum olsaydı, sözlerinde aykırılık kalmazdı. İşte İNGİLİZ DERİN DEVLETİ tıpkı mesnevide bahsedilen fil hikayesi gibi tüm dünyayı başka devletlerin arkasından yönetir. İnsanlar kahrolsun Amerika, İsrail, FETÖ derken İNGİLİZ DERİN DEVLETİ' den kimse bahsetmez. Bu derin devlet dünyaya kabus gibi çökmüştür. Şuan ortadoğuyu kan gölüne çeviren , Türkiye’deki bomabalamaları, darbe girişimini yaptıran İNGİLİZ DERİN DEVLETİ'dir. Biz millet olarak, dünyaya kabus gibi çökmüş bu aşağılık örgüte karşı fikri çalışmalar yapmalıyız ve ataklarına karşı devletimizle beraber tek yürek cevap vermeliyiz. Allah Kuran’da bu fil sahiplerinin hezimete uğrayacaklarını şu ayetle işaret ediyor: Şeytandan Allah’a Sığınırım Rabbinin fil sahiplerine Neler Yaptığını görmedin mi?.. Onların 'tasarladıkları planlarını' boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla
telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir.
HARUN YAHYA